Inlägg

Visar inlägg från februari, 2010

Närpolisen. En mycket lyckad satsning.

I måndagens City kunde man läsa om hur Stockholm nästintill förskonats helt från större konfrontationer mellan polis och ungdomsgäng, vilka tyvärr för övrigt ökade i vissa förorter under förra året. Hur kommer det då sig?

Enligt Länspolismästare Carin Götblad, intervjuad i artikeln, finner man anledningen i alliansens stora satsning på polisen. Ökade resurser har möjligtgjort öppnandet av lokala poliskontor i många utsatta områden. Dessa närpoliser har som främsta syfte att synas, skapa kontakt med och förtroende hos medborgarna samt givetvis arbeta brottsbekämpande. Satsningen har lyckats. Grupper som aldrig förut träffades, och därför inte sällan får fördomar om varandra, träffas idag dagligen. Närpoliserna får möjligheten att regelbundet föra en konstruktiv dialog med ungdomar och vuxna samtidigt som deras synlighet skapar trygghet och lugn i områdena. 27 nya lokala poliskontor och 1300 nya kontaktpoliser för skolorna har gjort Stockholm lugnare.

Det finns självklart mycket kvar att …

Ungdomssynder och andra chansen

Idag presenterade Beatrice Ask (M) vårt gemensamma förslag om att korta tiderna för unga i brottsregistret (här i SvD och DN). Vi vill att alla unga som döms till ungdomstjänst, ungdomsvård eller böter ska förekomma lika lång tid i brottsregistret. Idag finns en betydande åtskillnad i tid beroende på vad man döms till. Det gör att drivkraften för att ta böter är klart större än jämförelsevis en vårdinsats, då tiden i brottsregistret blir kortare. Olyckligtvis är det dock ofta vårdinsatsen som den unge både har mest nytta och behov av.

Dessutom är tio år en väldigt lång tid. Därför gör vi det nu lättare att starta om efter avtjänat straff.

Det är en viktig reform, lika viktig som det vi gör för att kunna gripa in tidigare mot själva brottsligheten hos unga. Tidiga och tydligare insatser vid brott och mer stöd och vård, vilket gör en andra chans möjlig. Det är en bra sammanfattning av Folkpartiets politik för minskad ungdomsbrottslighet.

Varning för rättsäkerheten?

Sveriges Domstolar fick en höjning av anslaget detta år. 150 miljoner. Stora satsningar på polisen leder ofrånkomligt i allafall initialt till fler nya mål i våra domstolar. Handläggningstiderna är ännu allt för långa. Lyfter vi blicken kan vi dock konstatera för få vill bli domare. Lönerna släpar efter för domare släpar efter och deras autonomi har kringskurits med små steg på senare år. Risken är stor att rättsäkerheten blir lidande. Folkpartiet menar att domstolarna särställning i den demokratisk rättsstaten kräver ett rejält omtag vad gäller domarnas uppgifter, själva dömandet, ledningssystem, lönesättning och rekryteringsförutsättningar. Regeringen måste se upp med denna utveckling innan förtroendet börjar raseras. Folkpartiet menar att fler av de bästa juristerna måste bli domare istället för dyra affärsjurister, regeringstjänstemän eller åklagare.

Klokt om målkonflikter på nätet

Debatten om offentlig reglering av modern kommunikationsteknik är i allmänhet rätt polariserad och i synnerhet är den det när det gäller Internet. Det grävs nästintill skyttegravar när vi debatterar komplicerade frågor om t ex signalspaning, teledatalagring eller buggning.

Jag tillhör dom som menar att storheter som "frihet" eller "integritet" aldrig kan vara samma sak som frånvaro av reglering eller för den delen rätt till absolut anonymitet. Balans är ett bra ord. I det laglösa tenderar människor fara illa.

Idag skriver Per Strömbäck en klok debattartikel i DN om målkonflikter när det gäller ny teknik ur ett viktigt skaparperspektiv.

Bra och balanserat.

Bättre bakom galler

Den svenska kriminalvården blir allt bättre. Rymningarna minskar (här rapporterat i SvD och MSN). Förra året avvek endast 40 personer från öppna anstalter jämfört med 239 personer 2003. Från slutna anstalter är de än färre, två jämfört med 39 år 2003. Bättre riskbedömingar, mer innehåll i form av arbete, behandling och utbildning bidrar till att fler tar sitt straff - och gör något vettigt under tiden. Dessutom har reglerna ändras så att det är lättare att arbeta med uppmuntran för den som sköter sig på anstalten. Svenskt kriminalvård är inte perfekt, men är allt mer ett föredöme internationellt sett.

Att kunna stämma i bäcken

Igår presenterade vi en lagrådsremiss om att fler brott av unga - också under 15 år - ska kunna utredas av polis. Det är en viktigt reform för att fler unga tidigare ska kunna hindras från att gå ner sig kriminalitet.

Idag saknas alldeles för ofta underlag för socialtjänsten att kunna gripa in mot en ung person som man vet sannolikt är inbland i olika former av brottslighet. Polisens utökade möjlighet att drogtesta barn som misstänks droga sig kan också rädda fler tidigare.

Dessutom skärps krav på skyndsamhet när det gäller unga misstänkta och att socialtjänsten själv verkligen skall begära utredningar vid misstänkt brottslighet. Ännu ett vallöfte infrias i ett steg på vägen mot tidigare och tydligare insater för att snabbt stämma i bäcken när barn hamnar i kriminalitet.

Med livet som insats

Det är med förtvivlan som jag idag läser (se bland annat DN, Expressen och Aftonbladet) att hela 30 aktiva, efter nyligen tagna tester, stoppats från OS-deltagande. Jag har personligen åtskilliga gånger motionerat om skärpta straff för dopningbrott här i Sverige, då konsekvenserna för missbruket ofta är förödande både för missbrukaren och personerna i omgivningen.

Dopning medför utan undantag att människor förstör sina kroppar, inte sällan med tillslut livet som insats. Jag tycker därför att det är oerhört tråkigt att vissa människor tydligen gör allt för ära och berömmelse. Det är än värre att många av dessa människor även är förebilder för miljontals ungdomar världen över. Signalen som sänds ut är ytterst bekymmersam.

Det är sorgligt nog bara att konstatera att förhoppningen om de renaste OS-tävlingarna i historien redan har mött rejäl patrull. Och det innan ens tävlingarna har startat. Nu är det bara att hoppas att presskonferens ikväll inte avslöjar någon av våra svenska deltagare.

O…

Kunskap framförallt

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) och högskole- och forskningsministern Tobias Krantz (FP) sitt förslag till en ny lärarutbildning (här i DN och SvD). Den existerande utbildningen som socialdemokraterna tvingade fram 2001 har länge med rätta varit hårt kritiserad. Det var således en mycket efterlängtad kvalitetsreform.

Både internationella och svenska undersökningar har på senare år tyvärr visat att svenska elevers resultat försämrats i en rad ämnen. Det är en utveckling som måste brytas, men tyvärr görs inte detta i en handvändning. Denna regering arbetar emellertid hårt för att förändra den neråtgående spiralen, tillskillnad från den förra. Den nya lärarutbildningen kommer att bli betydligt bättre och attraktivare. Nu vänder vi utvecklingen. Det är dags att göra Sverige till en kunskapens högborg igen.

J som i Polis

I dagarna har Polisen i Örebro län välkomnat hela 24 nya poliseraspiranter. Av dessa män och kvinnor har en tredjedel ett förnamn som börjar på J. Den avgörande informationen är dock att det blir ännu fler poliser som kan slutföra sin utbildning och som praktiskt kan börja bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i Örebro län. Detta lovade jag väljarna i valrörelsen 2006. Nu levereras detta och andra löften. Fler poliser har redan kommit och fler kommer dessutom att komma.

Knarkvänstern

Idag har vi haft debatt i kammaren kring två betänkanden från Justitieutskottet (betänkande 2009/10:JuU7 rörande straffrättsliga frågor och betänkande 2009/10:JuU12 rörande processrättsliga frågor). Mina anföranden hittar du här och här.

Oppositionen visade som väntat en fullständig oförmåga att visa en enad front och jag kan verkligen inte se hur de ska kunna enas inför valet. Det mest remarkabla i debatten var annars Lena Olssons (V) ihärdiga propagerande för att vi ska avkriminalisera bruket av vissa droger. Mycket märkligt.

Vänsterns förslag riskerar att totalt urholka allt arbete med att minska drogmissbruket i vårt samhälle, framförallt bland ungdomar. En mycket viktig del i bekämpning av narkotikan i samhället är naturligtvis just att hindra unga från att testa droger från första början. Även så kallade "lättare" droger innebär ofta en inkörsport i ett tyngre drogberoende med kriminalitet och personliga tragedier som följd. Därför får vi aldrig vika en tum för förslag s…

Att skaka tass

I Sverige ska vi behandla män och kvinnor lika. Det står i vår grundlag och väger tyngre i samhällsbygget än alla möjliga kända och okända religiösa påbud.

Jag håller därför med partikollegan Matthias Sundin, som på Newsmill igår skrev en artikel om en aktuell dom som berör denna gränsdragning:

”Om en man inte vill ta en kvinna i hand står det honom fritt att vägra, men att staten ska stå på hans sida, ge honom skadestånd och fortsatt ekonomiskt stöd. Det är befängt”.

Domslutet (här i DN och SvD) som berörde detta kan kräva åtgärder från lagstiftningshåll. Det är ytterst en politisk fråga hur vi balanserar svåra målkonflikter mellan t. ex jämställdhet och religionsfrihet.

Polisinfiltratörer och provokatörer

Det är en mycket svår fråga att avgöra vart gränsen för vad som är en tillåten offensiv åtgärd från polisen, när det gäller att avslöja och klara upp brott, går. Rent lagmässigt är en s k provokation för att få fram bevis tillåten, medan en provokation för att få någon att begå ett brott är otillåten. Gränsen är dock hårfin.

Idag uppmärksammas medialt (se exempelvis SR) ett fall där polisen närmat sig och försökt vinna förtroende hos en misstänkt brottsling. Detta genom att poliserna anspelade på att de själva verkade i gråzonen för vad som är lagligt. Den misstänkte skulle därmed ”lockas” till att berätta om sin inte så snövita historia, med förhoppningen att han i och med det skulle kunna bindas till brott. Vi har aktivt gjort det lättare för polisen att jobba ”under-cover” med s k skyddsidentitet för att minska behovet av att driva s k informatörer. Dom i detta mål får avgöra om poliserna gått över gränsen.

För någon vecka sedan uppmärksammades reglerna för provokation också i ett om…

Fördubbla strafftiden för unga mördare

Hovrätten i Göteborg fastställde domen för mordet på en 16-årig flicka utanför Borås i augusti förra året. Detta tragiska fall handlade om en 17-årig pojke som våldtog och dödade en 16-årig flicka efter en fest. Enligt domstolen ska han ha sparkat flickan huvudet, våldtagit henne och sedan släpat ner henne till en bäck där blev liggande med ansiktet i vattnet. Den unga mannen döms till tre års sluten ungdomsvård.

Detta är ett exempel på att gällande rätt inte är rimlig. Vi måste ändra lagen så att unga som döms till sluten ungdomsvård för grova brott ges den dubbla tiden. Den nya halvan skall inbegripa eftervård i hemkommunen efter avtjänat straff. Denna tid kan inbegripa fotboja när så behövs. Personer i denna ålder som våldtar och mördar måste ramas in rejält efter ett frisläppande. Dagens insatser under inlåsningen blir inte sällan bortkastade när den unge efter avtjänat straff kommer ut i frihet. Återfallsfrekvensen är idag oacceptabel. Detta är ett vallöfte från Folkpartiet libera…

Ett samlat grepp kring brottsbekämpning och personlig integritet

Idag har Sverige dömts i EU-domstolen. Anledningen är att vi inte har genomfört direktivet om trafikdatalagring i tid.

Det här är förstås ingen lätt fråga. Polisens möjligheter att sätta dit grova brottslingar måste ställas mot den personliga integriteten. De senaste åren har vi i riksdagen hanterat många ärenden som måste balanseras mellan dessa två mål.

Det är just därför vi i alliansen har valt att vänta lite med trafikdatalagringen. Vi vill ta ett samlat grepp kring den lagstiftning som dels ger polisen effektivare möjligheter, men i längden kan hota din och min integritet. Och därför vill vi inte lägga fram ett förslag som tvingar operatörerna att lagra trafikuppgifter förrän vi har prövat frågan om den personliga integriteten i ett bredare sammanhang. Jag vill ändå vara tydlig med att regler kring trafikdatalagring behövs, och då kan vi också få ordentliga regler kring hur lagringen får gå till och hur uppgifterna ska gallras.

Det är intressant att notera hur vänsterkartellen hante…

Utökad kamp mot människohandeln

Människohandeln är vår tids slavhandel. Människor köps och säljs och tvingas in i prostitution, tiggeri och slavarbete. Genom dagens presenterade lagrådsremiss, gällande ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, trappar vi upp kampen mot denna fasansfulla brottslighet.

Lagrådsremissen var mycket efterlängtad och är ett stort steg i rätt riktning i kampen mot denna kriminalitet. Förslaget kommer att leda till fler fällande domar för människohandel, då lagstiftningen blir betydligt lättare att tillämpa. Lagrådsremissen innebär även att det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått människohandelsbrott utomlands.

Jag menar dock att det finns ytterligare steg att ta i den svenska lagstiftningen. Idag är det förbjudet att köpa sex, men de som fälls får oftast ganska låga straff. Det är upprörande, särskilt när offret är utsatt för människohandel, eller när köparen har varit särskilt hänsynslös. Därför vill vi i Folkpartiet även införa straffet grovt sexköp.

Dessuto…

Defensivt om ekonomiska brott

I dagens DN redovisar regeringen att man anser stärka förutsättningarna för att spara i aktier i Sverige. En viktig åtgärd som motverkar det alltför ansiktslösa äganden av inte minst svenska företag. Samtidigt redovisas insatser mot ekonomisk brottslighet. Bland annat redovisas att regeringen har som ”målsättning” att vidta de åtgärder som krävs för att Sverige skall leva upp till kraven från det internationella penningtvättsorganet FATF.

Detta duger inte. Vi ”ska” uppfylla kraven. Vi ska också kriminalisera penningtvätt, s k självtvätt och underlätta frysning av kriminellas tillgångar. Brott begås – oavsett om det är narkotika, vapen, rån eller människohandel – alltid med det överordnade syftet om ”snabba cash”.

Därför skall vi slå mot pengarna. Stenhårt.

Ingen sinnesro för mördare

Idag avskaffade vi i Riksdagen preskriptionstiderna för flera grova brott Det finns med dagens tekniska möjligheter att klara upp brott ingen anledning att låta mördare komma undan med hjälp av tiden. Frågan har vi drivit från Folkpartiet i rätt många år och nu blir det verklighet. Bra. Opinionsbildning lönar sig. Nu fortsätter vi med nya reformer på rättsområdet.

Tryggare kan alla vara?

Dagens NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) från BRÅ signalerar att tryggheten och förtroendet för rättsväsendet har ökat något samtidigt som utsattheten för brott har minskat sedan mätningarna inleddes 2006. Det är en utveckling som i huvudsak går åt rätt håll, men tyvärr inte för alla.

Den färska undersökningen visar att såväl utsatthet för brott som upplevd känsla av otrygghet är omfattande för personer som är ensamstående med barn. Här utsätts mer än dubbelt så många för misshandel, hot eller sexualbrott jämfört med befolkningen i stort. Det är kanske därför inte heller så konstigt det också är en förhållandevis stor andel av dessa människor som känner sig otrygga och oroar sig för att utsättas våld eller för t ex bostadsinbrott. Den sociala utsattheten består således föga förvånande ända in i kriminalstatistiken.

Det finns samtidigt skäl att oroa sig för brutaliseringen av samhället. Enligt statistikuppgifter från akutmottagningar i Stockholm och Göteborg har t ex misshandel …