Inlägg

Visar inlägg från juli, 2012

Socialförsäkringarna

Idag skriver jag i Nerikes Allehanda om vikten av hållbara och relevanta socialförsäkringar. Här följer hela artikeln.


Viktiga försäkringar

Våra socialförsäkringarna har genomgått viktiga förändringar på senare år. Detta har varit en nödvändig reformering för att återföra Sverige till arbetslinjen. Det skall erkännas att flera av uppstramningarna av tillämpningen i regelverket skedde redan under s-regeringen. Socialförsäkringarna är idag mer robusta och långsiktigt hållbara för samhällsekonomin. För individen har omställning och rehabilitering betonatas eftersom passivisering så starkt bidrar nya hälsorisker och långvarigt utanförskap.

Den statligt reglerade A-kassan har idag tappat sin försäkringsmässighet för de allra flesta arbetande  Det är för få som erhåller 80 procent av lönen vid ofrivillig arbetslöshet. Den tänkta avtrappningen är satt ur spel och allt för få personer är med och solidariskt finansierar risken att drabbas av arbetslöshet. Den dagen personer drabbas av arbetslö…

Skärpt syn på mutor

Folkpartiet och regeringen har skärpt och uppdaterat lagstiftningen kring mutbrott. Därmed bygger vi ett värn  för att fortsätta kunna vara ett av världens minst korrupta länder. En starkt bidragande drivkraft till vårt nuvarande välstånd. Jag och mina kollegor i Justitieutskottet skriver om detta i dagens NT. 

En mer modern arbetsmarknad

Vi presenterar idag förslag om stärkt a-kassa och arbetsrätt. Vi menar att fler måste omfattas av skydd vid arbetslöshet. Ingen kan välja att vara arbetslös och därför bör alla var med och betala lika för den "riskpremie" som utgörs av skatter till grundnivån, men också avgifter till den idag frivilliga inkomstförsäkringen. Det är en del av underlaget i vår socialförsäkringsarbetsgrupp som idag presenterats av Jan Björklund här i Almedalen.
Sverige utsätts för tuffare konkurrens. Vi måste öka beredskapen till omställning och rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen bör bli allmän och obligatorisk. Arbetsrätten bör samtidigt moderniseras och liberaliseras.
Det är dessa punkter som jag nu tar med mig in i socialförsäkringsutredningen. 
1. Modernisera och liberalisera arbetsrätten I dag är anställningstid utgångspunkten vid uppsägningar. Vid en uppsägningssituation bör arbetsgivaren istället kunna låta kompetensen hos varje enskild medarbetare i större utsträcknin…