Inlägg

Visar inlägg från mars, 2009

Kraftsamling mot rånvågen

Jag har gjort flera besök på senaste tiden hos handlare som kontinuerligt utsätts för brott. Senast besökte jag Nyköping och träffade handlare och personal som drabbats av stölder och rån. Alla är förlorare. I vissa fall är det ligor som drar fram över ett område och stjäl. Ett reportage i DI visar hur rånvågen drar över Sverige och vilka betydande ekonomiska kostnader detta medför. Det leder dessutom i värsta fall till att människor som utsätts för rånen får resten av sina liv förstörda.

Jag tycker straffvärde för förberedelse och försök till rånbrott ska höjas. Likaså straffet för rån. Jag tycker att rån där det används oladdade vapen ska bedömas som grova. Jag tycker också att straffet för olaga vapeninnehav ska vara ett år, det är ju ingen som av misstag springer runt med en pistol i kavajfickan. Det handlar om att höja straffen så att riskpremien ökar för dessa brottstyper. Men det gäller likväl att se till att unga stoppas i tid så att de inte blir fullfjädrade kriminella. Det kr…

Inför grovt sexköp

Livet är orättvist. Det finns unga som mår dåligt och har det tufft under sin uppväxt. En del får hjälp och stöttning av familj, nätverk eller sociala myndigheter. Livet kanske då kan bli hyggligt. Andra utnyttjas på de mest sjuka sätt. Deras liv kanske tidigt förstörs för all framtid. Fysiska och mentala sår skapas, sår som aldrig läker. Ett exempel på hur cyniska människor på ett sjukt sätt utnyttjat ungar verkar vara den sexköpshärva som just nu nystas. Vi får se vad domstolen säger vid den rättsliga prövningen - tills dess vet ingen säkert vad som faktiskt har hänt

Tragiska människor som utnyttjar, förnedrar och förstör livet för unga tjejer borde dock generellt sätt kunna bli inlåsta ett tag. En förutsättning för detta är att vi inför t ex grovt köp i straffskalan för brottet sexköp. Det finns grader i helvetet. Värst är det när ungas liv förstörs.

Läs även andra bloggares åsikter om

Rabatt för sanningen inte för brotten

Det är svårt att komma åt den grova organiserade brottsligheten. När brott utreds är tystnaden ofta total. Ingen som vet säger något. Man vill inte tjalla. Riskpremien för att gola är ofta hög. Straffet från det egna gänget är många gånger brutalt. Det är dags att vi prövar ett nytt system för att öka incitamentet att prata. Idag är det tyvärr så att den som tiger sig genom en rättegång kan gå straffri medan den som förklarar sig skyldig inte tjänar något på det. Ett system med kronvittnen kan få folk att tala. Det innebär att den som lämnar uppgifter om andras brottslighet och teknisk bevisning som gör att allvarliga brott klaras upp ska få en rejäl straffnedsättning. Visst kan man se problem med att grova kriminella får sänkt straff men vi måste samtidigt agera för att sätta dit de grova kriminella. Dessutom bör det som brukar kallas mängdrabatten minskas, att den som begått flera liknande brott inte döms särskilt mycket hårdare än den som begått färre brott av samma typ. Dags för f…

Hårdare tag mot de stora kriminella fiskarna

Vet ni att Riksbanken uppskattar att ungefär hälften av alla sedlar och mynt som är i omlopp i Sverige inte kan förklaras av normala transaktioner. Skatteverket uppskattar att 133 miljarder i skatteintäkter varje år försvinner på grund av fusk, fel eller misstag. Enbart svartarbete beräknas leda till ett skattebortfall på 66 miljarder kronor. SCB beräknar de svarta inkomsterna till 150 miljarder! Det här är facit av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Den organiserade brottsligheten står för en större och större del av denna brottslighet. Många som redan är kriminellt belastade rekryteras till de grupper som begår ekonomiska brott. De tar med sig traditionella brottsmetoder, vilket i sin tur leder till ökat våld och utpressning.

Den ekonomiska brottsligheten skadar samhällsekonomin, sätter marknaden ur spel och försämrar investeringsviljan och tillväxtmöjligheterna i vårt land. Den ekonomiska brottsligheten skördar också många mänskliga offer. Kopplingen till grov organiserad brot…

Våldsverkarna ringas in. Gott så.

Ytterligare två personer har gripits av polisen, misstänkta för våldsamt upplopp under kravallerna vid Davis cupmatchen i Malmö. – Vi är på jakt efter fler, det kan nog bli ett 20-tal till slut, säger Per Lidehäll vid länskriminalen. Så långt rapporterar Skånska Dagbladet idag.
Detta visar på att polisens enhetligare taktik vid större ordningsutmaningar verkar fungera. Stommen i denna består av ett mobilt insatskoncept, civilt gripande och dialogpoliser. Målet är färre skadade och fler dömda våldsverkare. Förebilderna kommer från andra Europeiska länder.
Taktiken står i kontrast till att gripa tidigt och tydligt mot svartklädda och maskerade personer som gömmer sig blanda t e x vanliga demonstranter. Dessa maskerade våldsfanatiker provocerar de flesta vanliga medborgare. Det känns ju lite konstigt ut när dussintals journalister tittar på och filmar sida vid sida med poliser som alla tittar på när våldsromantikerna kastar stenblock på polisbilar. Varför griper ingen in är en vanlig fråga…

Kortare lagringstider för trafikdata

Igår blev det klart att moderaterna lägger ner sig vad gäller lagringstider för Trafikdatalagstiftningen som vi är tvungna att genomföra. Jag tillhör dom som menar att trafikdata måste kunna användas för att bekämpa allvarliga brott. Våra telefoner är fantastiska för att att kunna kommunicera idag. Men de används också av den grova brottsligheten för att kränka andras liv, egendom och integritet. Redan idag samlar ju de flesta bolag våra telefonfakturor betydligt längre än ett år.

Kameror gör nytta

Bild
Ibland förs det omfattande diskussioner om övervaknings-kameror gör nytta när det gäller att bekämpa brott. Jag menar att så är fallet. Det gäller allt från förstörelse av skolor och annan egendom. Det gäller rån, stölder och annat gentemot våra affärsinnehavare och dess medarbetare. Det gäller också misstänkta mordbränder. Vilket framgår av av följande exempel på hur grov organiserad brottslighet sannolikt tänker bränna ner något. Jag vill understryka att detta endast är polisens spekulationer. Det kan ju vara så att människor av någon annan anledningen går omkring på stan med bensindunksliknande föremål.

Foto: Polisen

Medborgarna är vinnarna

Idag på regeringssammanträdet beslutade vi att lägga fram ett förslag om en bättre organisation av våra förvaltningsdomstolar. Det behövs. Idag finns det för många länsrätter – ärendeunderlaget är inte tillräckligt stort på många av dem för att kunna skapa bästa effektivitet och kvalitet i dömandet. Nyligen blev ju t ex chefen vid länsrätten i Örebro åtalad för tjänstefel på grund av just brister i effektiviteten. Detta faktum säger dock mer om den tidigare regeringens underfinansiering av domstolsverksamheten i vårt land. Verksamheten kan utvecklas och kompetens samlas samtidigt som vi får en geografisk spridning över landet. Man brukar säga att människor mindre än en gång i livet besöker en tingsrätt. En förvaltningsdomstol besöker man ännu mer sällan eftersom processen i allt väsentligt är skriftlig. Den nya organisationen för landets förvaltningsdomstolar banar väg för god rekrytering och specialisering. Viktigast är att vi medborgare får bästa kvalitet i dömandet i förvaltningsär…

Brott mot demokratin

Jag tycker att det är en skandal att DC-matcherna spelas inför tomma läktare. Tennis blir helt plötsligt storpolitik. Israeliska spelare får stå till svars för människors frustration och ilska över Israels politik i Gaza. Vi kan inte ha den ordningen att demonstranter sätter agendan för vilka idrottsliga evenemang som får gå av stapeln i vårt land. Nästa gång är det något annat land med en politik som vissa inte håller med om som är här och spelar. Säger Reepalu nej då också? Vad sänder det för signaler om vår demokrati? Som föranat så blev det stökigt vid matcherna. Läste om demonstranter som kastade sten mot polisen och sköt av fyrverkerier mot polishästarna. Högst oförsvarbart. Man säger sig värna värden som man själv inte lever upp till. ”Det är vi som bestämmer” skanderade demonstranterna. Om jag bestämmer så tycker jag att vi ska införa en ny straffskärpningsgrund – Brott mot demokratin. Det handlar om just det som, vissa, vill jag understryka, av demonstranterna igår ägnade sig…

Massiv polisstyrka kan göra insats mot narkotika

Vi får hoppas att uppladdningen av poliser i Malmö i helgen förebygger den våldsorgier som ligger i luften. De diverse extrema grupperingar som samlas tillsammans med vanliga ordningsamma demonstranter möter närmare tusen poliser varav flera är inkommenderade från Stockholm, Göteborg, Halland, Örebro och andra håll.

Det är således en enorm säkerhetsapparat - för match utan publik - till stor kostnad för skattebetalarna. Om polisen lyckas kommer det gå lugnt till och flera poliser kanske inte behövs i den direkta insatsen. Det talar för att de kan göra annat när de ändå är på plats i Malmö, t ex bekämpa narkotikabrottsligheten.

I maj 2005 skedde en dramatisk ökning av de anmälda narkotikabrotten i just Jämtland. 86 narkotikabrott anmäldes mot ca 20 en normal majmånad. Vad var det som hände i maj 2005 i Jämtland? Jo, det kom ett mycket stort antal poliser till Åre för att bevaka Natotoppmötet och för att skydda de internationella dignitärerna mot förmodade våldsamma upplopp och i värsta …

Våldsorgie eller ej?

Det laddas upp inför helgens tennismatch i Malmö. Det får ju uppfattas positivt att staden trots allt lyckats forsla bort bergen med gatsten runt tennisarenan.Skolor har stängts sedan tidigare. Polisen är dock beredd. De satsar hårt på så kallade dialogpoliser väl medvetna om att det finns lägen de måste ingripa. Kommunikation som är så viktigt i situationer som denna kan nu med radiokommunikationssystemet RAKEL sannolikt inte störas ut av mötesterrorister så som man effektivt gjorde i Göteborg 2001. Utrustningen är adekvat. Taktiken nationell. Förstärkningsinsatsen är enorm. På nätet laddar diverse mer eller mindre våldsälskande grupperingar upp sida vid sida med dem som faktiskt självklart ska ha sin rätt att skrika ut sitt hat mot Israels politik.

Det är trots allt en skandal att idrottsmän stoppas från att fredligt verka i vårt land. Det är omöjligt för någon att försvara hanteringen gentemot det israeliska Davis-cup laget. De tvingas i Sverige att spela utan publik och under massp…

Polis, polis, potatis...

Sveriges polis har omorganiserats väldigt många gånger. Dessvärre talar det mesta för att det är dags att göra en ny organisation igen. Det blir ohållbart ur ett styrnings, effektivites- och kvalitetsperspektiv att svenskt polis utgörs av 21 självständiga myndigheter med exakt samma uppgift. Att styra och utveckla denna verksamhet blir till viss del som att försöka forma en säck potatis – något svårformlig.

Glädjande verkar nu allt fler se detta behov av att gå till botten med polisorganisationen. Målet är självklart en mer effektiv polis och att själva verksamheten kan komma närmare medborgarna. Fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på insynsfrågan. Hur säkras en insyn i verksamheten hela vägen ner till den lokala polisverksamheten?

Den utredning som måste föregå denna omfattande förändring bör tillsättas omgående och innehålla en prövning av polisens ansvarsområden. Vilka uppgifter kan andra myndighet…