Lättare att förverka grovt kriminellas lyxegendom

Högsta domstolen har nu kommit fram till att lagstiftningen om utvidgat förverkande ska tolkas så som jag – och säkert en majoritet i Riksdagen – avsåg när vi för en tid sedan genomförde skärpningar. Allt i syfte för att kunna ”go for the money” i kampen mot den grova brottsligheten.

Jag har tidigare på bloggen skrivit om den person som dömdes, för bl.a. grovt narkotikabrott, till fängelse i tolv år och sex månader och där Hovrätten inte godtog förverkandet av den dömdes BMW eller dess värde.

Följande i domens inledning är centralt: ”I 36 kap. 1 b § brottsbalken regleras s.k. utvidgat förverkande. Regleringen innebär bl.a. att i det fall att någon döms för ett brott som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte och för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller mer, så kan inte endast utbyte av de brott som domen avser förklaras förverkat (36 kap. 1 §) utan förverkande kan också ske av annan egendom, eller dess värde, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet”.

Den dömde saknade enligt inkomstuppgifter lagliga möjligheter till att ha köpt sin bil.

Hela domen finner du här:
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2010/2010-06-18%20B%204411-09%20Dom%20och%20tillägg.pdf

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018