Förslag för ett effektivare rättsväsende

Idag överlämnade utredaren Ebba Sverne Arvill betänkandet Förundersökningbegränsning (SOU 2010:43) till regeringen. Bland förslagen finns att åklagaren i stora brottshärvor ska kunna koncentrera utredningen till den allvarligaste brottsligheten, medan andra brott ska kunna förundersökningsbegränsas (dvs. att utredningen begränsas till de mest mest väsentliga delarna för att få till stånd en snabb och effektiv lagföring). Polisen ska även få rätt att besluta om förundersökningsbegränsning i utredningar av mängdbrott. Det tycker jag är två bra förslag. Det är dock mycket viktigt att man inte på något sätt tummar på rättsäkerheten.

Rättsväsendet måste ha de allra bästa förutsättningarna att bekämpa alla brott effektivt och rättssäkert. Och även stora brotthärvor måste kunna klaras upp inom rimlig tid. Dagens regler om förundersökningsbegränsning innebär att mängder av brottsoffer inte får sina fall uppklarade. Det är inte rimligt. Med dessa förändringar skulle vi få en effektivare polis, en snabbare rättsprocess och fler uppklarade brott. På längre sikt kan detta förväntas leda till en minskad brottslighet

Får Folkpartiet liberalerna väljarnas förtroende i valet 2010 kommer vi under nästa mandatperiod gå till botten med frågan om när, var och hur förundersökningsbegränsning ska användas.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018