Svårare exponera privatpersoners ekonomi på nätet

Kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd gäller inte på Internet.

Därför har Riksdagen nu i dagarna bestämt att kreditupplysningar via Internet endast ska kunna ske om det föreligger ett legitimt behov av informationen, till exempel om någon ska ingå ett kreditavtal. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år.

Att lämna ut kreditupplysningar till någon som saknar legitimt behov kan utgöra ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten, oavsett på vilket sätt upplysningen lämnas. Då det kan handla om ett otillbörligt intrång medger grundlagen att ändringar införs i kreditupplysningslagen utan att grundlagen först behöver ändras.

Liberaler måste ständigt diskutera svåra avvägningar mellan två lika klassiska liberala principer: offentlighet och integritet. Det är ingen lätt fråga (se bland annat DN), men offentlighetsprincipen kom inte till för att vi ska veta vad alla tjänar. Taxeringskalendern är fortfarande tillgänglig för alla. Också journalister.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018