Narkotika, barn, lagråd och proportioner

Den som är för att tillåta eget bruk av narkotika tycker självklart att kontroll av om detta bruk sker är ett övergrepp varje gång. Det är inte så konstigt. Jag och tillika en majoritet av Folkpartiet liberalernas medlemmar är av en motsatt åsikt. Eget bruk skall vara kriminaliserat. En åsikt partiet har haft i årtionden. Effekten är att trots att det finns drogproblem i vårt land så är dessa relativt sett mindre än vad som är faktum i andra jämförbara länder.

För att kunna acceptera intrång i den personliga integriteten krävs självklart att vi varje gång nogsamt gör en proportionalitetsbedömning. Dessutom skall behovet och ändamålet nagelfaras. Utan detta på plats ska vi inte ge polisen eller andra mydnigheter några som helst befogenheter.

När det gäller unga och drogtester så har Folkpartiet, Alliansen och Justitiedepartementet gjort just denna proportionalitetsprövning. Vi har funnit att skyddsvärdet för den unga, t ex 14 år, väger över och att det är rimligt för polisen att efter beslut av åklagare i undantagsfall få göra ett drogtest på ett barn också under 15 år. Idag används ju detta för att rädda barn äldre än 15 år. Förändringen är ett svar på den tragiska verklighet där väldigt unga personer befinner sig i narkotikamiljöer.

Lagrådets argumentation måste få debatteras. Den som menar att juridiska prövningar av proportionalitetsprincipen från tre jurister är en sanning som alla bloggare, riksdagsledmöter och andra måste ansluta sig är riktigt farligt ute.

Att lagrådet i sitt yttrande hänvisar till ett enskilt fall där poliser verkar ha betett sig fel saknar motstycke i praxis. Fallet utreds och det är inte omöjligt att poliserna faktiskt döms. Frågan är dock inte rättsligt prövad.

Det hör ju också till saken att regeringen är mycket tydlig med vilka krav som måste vara uppfyllda för att polisen ska få ta drogtester på personer under 15 år. Man får ju lätt intryck att vissa tror att regeringen vill ge polisen fria händer att när som helst plocka in barn för drogtest utan minsta skäl. Vem som helst kan läsa i lagrådsremissen att detta inte är fallet. Tvärtom är vi tydliga med att det måste föreligga en skälig misstanke, och att det ska finnas objektiva omständigheter i det enskilda fallet. Dessutom måste det vara klart att drogtestet behövs för att ge socialtjänsten kunskap att agera utifrån. Nedan saxat från förslaget (hela lågrådsremissen finner du här.).

"Kroppsbesiktning i form av drogtest ska kunna företas mot en person som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika, om det kan antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser. Sådan kroppsbesiktning ska beslutas av åklagare."

Att Lagrådet går tillbaka till argumentationen kring varför vi inte straffbelägger självmord är också udda. Att straffvärdet för eget bruk av narkotika är lågt är bra eftersom det enda syftet är att kunna avbryta drogandet genom stöd och behandlingsinsatser. För unga är detta särskilt tydlig och för den under 15 år handlar det än mer om att kunna koppla in föräldrar, socialtjänst och andra vuxna som hjälper den unge.

Det är ju skillnad på om Lagrådet menar att ett lagförslag bryter mot grundlagen eller är tekniskt. Det är oroande om det är många som menar att Lagrådesyttranden är oklanderbara. Rent obehagligt faktiskt. Juridiken är ytterst ett verktyg för att tolka värderingar i lagar eller normer - ingenting annat.

Den enda tanken som finns bakom förslaget är att tidigt kunna avbryta att barn drogar ner sig. Det framgår i all tydlighet av vår lagrådsremiss. Jag har faktiskt aldrig träffat någon som menar att det är bra – oavsett om man själv använder narkotika eller inte – att barn tar droger. Den som är för att eget bruk ska vara lagligt måste väl rimligen ändå undanta barn?

Kommentarer

Johan, du resonerar väldigt halsbrytande, cirkelresonemang där du faktiskt anklagar folk för att gilla narkotikabruk bara för att de har en annan uppfattning än du betr drogtester av barn.

Och min fråga, svara på den: Är du för en författningsdomstol?
Vissa menar att själva förbudet att bruka narkotika är fel. Det tycker inte jag.

Vissa tycker att det är fel att kunna testa om ett barn använder droger, där det föreligger en skälig misstanke, och att det finnas objektiva omständigheter som gör att en myndighetsperson misstänker just droganvändning. Det tycker inte jag.

Detta drogtest har som enda syfte att ge socialtjänsten kunskap att agera utifrån.

Vadå cirkel? Jag anklagar inte någon för något. Folk får tycka vad de vill. Jag redovisar politiska ståndpunkter för Fokpartiet liberalerna.

Jag anser att en författningsdomstol har sin poäng. Det finns dock inte någon sådan, i en enda demokrati i världen, som är politisk i det avseendet att det är den som avgör proportionalitetsfrågor som denna.
Johan,

Du skriver:
"Vi har funnit att skyddsvärdet för den unga, t ex 14 år, väger över och att det är rimligt för polisen att efter beslut av åklagare i undantagsfall få göra ett drogtest på ett barn också under 15 år."

Jag har läst lagrådsremissen, och inte lyckats hitta vare sig något om 14 år eller att det är i "undantagsfall" som drogtest får tas.

Däremot finns krävs det synnerliga skäl för barn under 12 år. Dessutom krävs endast "skälig misstanke" om drogpåverkan för att ett drogtest får tas.

Sammanfattningsvis så säger väl lagen angående drogtester att barn som är tex 12 år får kroppsbesiktigas om det finns en skälig misstanke (efter beslut av åklagare). Eller hur?

Oavsett om man håller med dig i frågan eller inte, så får man anse att detta är en väsentlig skillnad i de befogenheter som i nuläget finns.
dopad sa…
"Eget bruk skall vara kriminaliserat. En åsikt partiet har haft i årtionden."

Samhället har gått framåt, varför står politiker och stampar på samma punkt som man gjorde årtionden tillbaka?

När skillnaden i kunskap mellan politiker och befolkning blir för stor så blir det till slut ohållbart. Politiker kan inte införa hur mycket lagar som helst för att hålla tillbaka en mycket mer intelligent befolkning.
Internet har möjliggjort en helt annat medvetenhet hos folket. Politiker som inte begriper det kommer förmodligen få många besvärliga debatter där politikern uppfattas som mer eller mindre svag rent tankemässigt.

Vetenskapen vet ganska väl om problematiken, varför inte informera sig?

Addiction & Brain Development with Gabor Mate
http://www.youtube.com/watch?v=BpHiFqXCYKc
Jan Rejdnell sa…
Vill inte påstå att du är slarvrig Johan men i Lagrådsremissen står det angående VISITATION av minderåriga att följande kriterier skall vara uppfyllda;
"Polisen ska enligt en s.k. presumtionsregel alltid inleda en utredning när barn under 15 år misstänks för ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år, vilket inkluderar bl.a. mord, dråp, grov misshandel, rån, våldtäkt och mordbrand samt försök, förberedelse och stämpling till dessa brott. Är det fråga om sådana brott införs också en möjlighet till kroppsbesiktning av barnet. Endast om särskilda skäl talar emot det ska en utredning kunna underlåtas."
Ett års fängelse - så kallat ART-brott.
Sedan kommer det vi debatterat kring - möjligheten att drogtestas;
"En möjlighet att vidta tvångsvisa drogtester av barn under 15 år som misstänks för att olovligen ha brukat narkotika införs."
Här finns inga kriterier om att ett års fängelse skall vara möjliga. Det är därför Lagrådet mycket riktigt kritiserat denna gummiparagraf. Det är ingen vettig lag där man i ena stycket kräver att det skall vara upp till ett års fängelse för att kunna göra en visitation och o andra stycket kunna drogtesta en person med ett större integritetsintrång än visitation, med ett mycket lågt straffvärde i skalan. DET HÅLLER INTE JOHAN!
Jag har varit med och dömt i många narkotikabrott och det är mycket enkelt i förhållande till innehav och vad man har testat i blodet. Det är alltid en historia hur drogtesten gjorts och ingen gillar att bli utsatt för det - inte ens den mest förhärdade kåkfararen.
Ingen av dessa fall har inneburit i ett enskilt - med den lagstiftning vi idag har - att de lägger av att knarka.

Du märker om ett barn har knarkat. Du behöver inga drogtester för att bevisa för sociala myndigheter eller föräldrar att barnet knarkar. Diskutera istället vem som tar tag i problemet och hur man räddar barnet/ungdomen att komma ur sin situation.

Vad Folkpartiets åsikt i frågan kan vi diskutera. I och med att Landsmötet fattade beslut om att göra Barnkonventionen till lag så gäller Barnkonventionen. Läs min blogg. Folkpartiet ordnar ett seminarium om att göra Barnkonventionen till lag i nästa vecka - välkommen till Västerås.

Blanda inte proportionalitetsfrågorna med författningsdomstolens möjlighet att ha åsikter. I detta fall tror jag en Författningsdomstol hade haft åsikter. Men det beror på hur en sådan domstol skulle få för mandat. Du har alltid tidigare argumenterat mot författningsdomstol så det är bra om du börjar svänga. Det kan du gott göra om drogtester på barn med.
Hej Johan, det är inte kontroll av brukare som är problemet. Problemet är när man utför kontroller på människor som inte brukar. Dessa helt oskyldiga och inte för fara utsatta människor får sin integritet kränkt. Alltså inte drogmissbrukarna som du på ett mycket sympatiskt sätt vill rädda.

Polisen har bevisligen missbrukat rättigheten att ta in människor för kontroll. Har du något förslag på hur detta ska stävjas? Det blir lättare att acceptera kriminaliserat personligt bruk då.

Fridens,

Martin
Emil sa…
Hej igen Johan!
Självklart måste lagrådets beslut vara öppet för debatt. Men i ditt första blogginlägg fick jag den bestämda känslan av att du anklagade domarna för att låta privata åsikter (påstådda åsikter, väl att märka!) påverka deras beslut. En allvarlig insinuering och helt tagen ur luften, efter vad jag kan begripa.
Jag får också känslan av att du inte vill ge någon som eventuellt kanske måhända har dessa hypotetiska åsikter, någon som helst trovärdighet...som att åsikterna i sig tar bort all trovärdighet och yrkeskunnande hos den som har åsikterna. En sån person kan ju inte hålla isär sina åsikter från sin yrkesplikt? (min tolkning)

Sen måste jag också ifrågasätta ditt påstående om att Sverige har relativt små problem med droger, jämfört med andra länder. I den mån det stämmer är det grovt förenklat. Ja, människor i Sverige testar droger i mindre utsträckning än i många andra europeiska länder. Men antalet problematiska brukare och antalet dödsfall relaterat till droger ligger högt i statistiken! Och antalet rekreationsbrukare resp. problematiska brukare rör sig ofta oberoende av varandra i statistiken... tycker detta säger ganska mycket om hur vi lyckas med den parametern i drogkontroll som inte betyder mycket alls i förhållande till drogers skadeverkningar, men misslyckas totalt med det viktigaste; de som får problem. I sverige dör dessa människor ofta, de blir sjuka, och marginaliseras, deras mänskliga rättigheter kränks. Till på köpet hotas rättsstaten då polisen opinionsbildar för hårda tag, och ständigt normaliserar allt mer repressiva metoder - metoder som sågas vetenskapligt, de har ingen positiv effekt alls! Detta är några exempel, jag kan hålla på i timmar ;-)
Kontrollskadorna som det svenska systemet för med sig borde granskas och ställas i vetenskapens ljus. Och ställas i proportion till andra alternativ.
Får jag lov att tipsa om Ted Goldbergs bok "Samhället i Narkotikan"? Makalös läsning, och han är inte hälften så radikal som jag!
Detta blev långt, hoppas du orkar läsa och förstå mina synpunkter. Jag gör mitt yttersta för att förstå alla vars åsikter jag inte delar; i det här fallet dina. Vi har ju egentligen liknande mål, men oense om vägen och vilket pris berett att betalas.
Må så gott!
Emil
Alexander sa…
Att lagrådet i sitt yttrande hänvisar till ett enskilt fall där poliser verkar ha betett sig fel saknar motstycke i praxis.

Vad som saknar motstycke i praxis är väldigt svårt att uttala sig om. Det enskilda fallets uppmärksamhet beror till stor del på att det fångades på film trots allt.

Man får ju lätt intryck att vissa tror att regeringen vill ge polisen fria händer ... utan minsta skäl.

Jo man har väl fått det intrycket av regeringen under den här mandatperioden.

det är rimligt för polisen att efter beslut av åklagare i undantagsfall få göra ett drogtest på ett barn också under 15 år.

Men om det inte rörde sig om ett undantagsfall, hur får man reda på det då? Om det sker en ändmålsglidning i praxis, t.ex. plocka in ett stökigt gäng till stationen, vilket skydd har barnet gentemot polisen?

... och att det ska finnas objektiva omständigheter i det enskilda fallet.

Hur mäter man objektiva omständigheter när ord står mot ord och den enes ord är en polis. Har det någonsin hänt att ett barns ord väger tyngre än en polis? Om nu barnen fått kissa i burk i onödan är det bara smällar man får ta?

Lagförslaget argumenterar för proportionalitetsprincipen och jag är böjd att hålla med. Det kokar ner i förtroendet för polis vilket kan urholkas ordentligt om sagda lagförslag missbrukas.
Att tillåta drogtester på minderåriga, icke straffmyndiga barn är ett stort steg ifrån ett öppet och fritt samhälle, där staten tar sig rejält större möjligheter än tidigare, att inskränka människors sfär. Jag antar att Johan Pehrson kan acceptera en sådan beskrivning?

Johan Pehrson talar om att Skyddsvärdet för de unga är högt och du talar om undantagsfall, att man inte ska plocka in vem som helst. Förvisso inte, men det gör man ju inte med vuxna heller. Man plockar inte in mannen på gatan utan anledning. Skillnaden är ändå att man idag inte kan ta drogtester på barn utan samverkan med föräldrar och sociala myndigheter. Detta vill du tillåta.

På vilket sätt landar proportionalitetsprövningen i att denna lag måste ändras? Har vi ett stort samhällsproblem som påbjuder att vi bör inskränka människors integritet mer? Jag kikade in Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CNS statistik 2009, angående skolelevers drogvanor. Jag kan inte se några tecken på att vi befinner oss i en besvärlig situation. Elevernas alkoholvanor och rökvanor har minskat under lång tid. Under 2000-talet har även elever som testat narkotika kontinuerligt minskat, fram till just år 2009 då det var en viss ökning.

Johan Pehrson har under en lång tid sällat sig till den del av samhället som alltid i alla väder ropar efter högre straff och ökad kontroll utan att egentligen redovisa några andra skäl till detta än rent moraliska, att brott är fel och allvarligt.
Att tillåta drogtester på minderåriga, icke straffmyndiga barn är ett stort steg ifrån ett öppet och fritt samhälle, där staten tar sig rejält större möjligheter än tidigare, att inskränka människors sfär. Jag antar att Johan Pehrson kan acceptera en sådan beskrivning?

Johan Pehrson talar om att Skyddsvärdet för de unga är högt och du talar om undantagsfall, att man inte ska plocka in vem som helst. Förvisso inte, men det gör man ju inte med vuxna heller. Man plockar inte in mannen på gatan utan anledning. Skillnaden är ändå att man idag inte kan ta drogtester på barn utan samverkan med föräldrar och sociala myndigheter. Detta vill du tillåta.

På vilket sätt landar proportionalitetsprövningen i att denna lag måste ändras? Har vi ett stort samhällsproblem som påbjuder att vi bör inskränka människors integritet mer? Jag kikade in Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CNS statistik 2009, angående skolelevers drogvanor. Jag kan inte se några tecken på att vi befinner oss i en besvärlig situation. Elevernas alkoholvanor och rökvanor har minskat under lång tid. Under 2000-talet har även elever som testat narkotika kontinuerligt minskat, fram till just år 2009 då det var en viss ökning.

Johan Pehrson har under en lång tid sällat sig till den del av samhället som alltid i alla väder ropar efter högre straff och ökad kontroll utan att egentligen redovisa några andra skäl till detta än rent moraliska, att brott är fel och allvarligt.
Så fort något är kriminaliserat följer frågan om vilket tvång polisen skall få använda. Vilken grad av subjektiv respektive objektiv misstanke som skall finnas.

Det krävs t e x ingen misstanke alls för alkholtester och drogkontroller i trafiken. Här testas tiotusentals oskyldiga årligen. De fleste menar att integritetskränkningen står i proportion till viktten av tryggare trafik.

När det gäller drogtester krävs mer - högre skyddskrav. Misstanke så väl subjektivt som objektivt. Så också i det nu aktuella lagförslaget.

Det innebär dock att polisen också här kommer kunna använda åtgärder mot personer som senare anses vara oskydliga.

Det är ju mängder av människor som grips, anhålls och sitter häktade som senare inte döms. Detta är enorma inskränkningar av den personliga integriteten. De flesta tycker dock att polisen måste få gripa in mot personer endast misstänkta brott. Ju mer integritetskränkande ingripande ju starkare misstanke eller allvarliga brott!

När det gäller ett drogtest så kan det självklart visa sig att detta pekar på att en ung person inte använt narkotika. Självklart kan det upplevas som både en kränkning eller upprättelse beroende på hur omfattande misstankrna från socialtjänst och polis varit.

Ja. Det finns poliser som begår fel. Detta är illa varje gång, stort som smått, men att vi därmed skall säga nej till tvångsmedel är svårt att förstå logiken i.

Att tester över huvud taget används beror ju på att det råder en osäkerhet! Polisen och Maria Ungdom ligger i sitt arbete på cirka 80 procent träff på missbruk i sina tester. Båda menar att detta är en rimlig nivå. Mer är för lite tillämpning, mindre är för mycket tillämpning.

En kanske tycker 90 procent andra 70 procent.

Folkpartiet liberalerna har mängder av förslag för att komma till rätta med tillkortakommanden i polisen, inom kriminalvården eller inom socialtjänsten. Var gång en myndighet fattar beslut innefattande tvång finns risk för att fel begås. Denna ska minimeras, men att tro att människor aldrig kommer att göra fel är tyvärr att hoppas för mycket, tyvärr. Om åtgärder för bättre rättsäkerhjet har jag skrivit om, motionerat om, debatterat och bloggat om. Fräckt att påstå annat faktiskt.

För att tala klartext: det finns för många unga som driver runt vid för våg. I alla fall enligt Carin Götblads utredning igår. Bilden vittnar så väl polisen som sociatjänsten om. Många fler än tidigare och framför allt är de unga yngre än tidigare.

Missbruk förekomer allt längre ner i åldrarna hos vissa. Här menar regeringen att fler unga kan räddas om ett missbruk upptäcks tidigt och social åtgärder kan sättas in.

Utan bevis får faktiskt inte socialtjänsten agera med tvång. Något som i alla fall känns rimligt för mig. Det är för många fall där insatser idag således inte kommer till stånd för att bevis eller samtycke saknas.

Detta framkom tydligt från dom som arbetar inom polisen och Maria ungdom som medverkade på ett FP-seminarium nyligen. Det är inte alla föräldrar som går att få tag på, eller alltid är kontaktbara.

Det är människor som jobbar i fronten mot samhällhets yngsta olycksbarn som jag lyssnar på. Det finns krav de har som jag tycker är orimlig.

Att vid objekt och subjektiv misstanke tillåta drogtest också på den som är under 15 år är dock ett rimligt krav - som jag lyssnat på. Åklagarbeslut dessutom - för rättsäkerhetens skull. Detta finns med bland femtio andra åtgärder för att också förebygga missbruk.
Folkpartiet liberalerna består av socialt engagerade personer som inte duckar för målkonflikter. Det är väl inte konstigt att tycka olika i denna fråga. Den som säger nej till detta förslag måste bara redovisa vilka andra åtgärder man vill se istället. (Men då räcker inte bara mer pengar, ny organisation eller något annat.) Eller så får det vara som det är. Också ok tycker jag.

Jag har dock uppdraget att utttrycka Folkpartiet liberalernas politik som den fastställts av medlemmarna. Detta tycker jag det är trist att några inlägg missaktar.

Slutligen. Barnkonventionen, har en artikel, nr 33, som nämner knark. Där står att vi måste skydda barn från knarkmissbruk. Det är den enda MR-konvention som nämner knark och tar då upp just skyddsaspekten.
Den skäliga misstanke du talar om avgörs av polis på plats. Eftersom polisen efter ett mycket stort antal olika händelser och incidenter har förlorat stora delar av sitt förtroendekapital så borde även du inse att det finns en uttalad rädsla för missbruk och godtycke från polisens sida.

Sedan skriver du något i en egen kommentar som du måste förklara nämligen detta: "Det är ju mängder av människor som grips, anhålls och sitter häktade som senare inte döms. Detta är enorma inskränkningar av den personliga integriteten."

Menar du att detta faktum skulle utgöra någon sorts skäl och ursäkt för varför ännu fler ska behöva utsättas? Antalet felaktigt frihetsberövade har ökat stadigt under senare år och utgör i sig ytterligare ett exempel på att det uppenbart är alldeles för lätt att frihetsberöva människor på misstankar som visar sig vara otillräckligt underbyggda.

Detta är ett stort problem avseende förtroendet för rättsväsendet och här måste åtgärder vidtagas för att få trenden att svänga mot att det istället blir betydligt färre som ska behöva utsättas för den stora integritetskränkning som detta innebär.
Anonym sa…
Ja, det var intressant.

Har Johan Pehrson funderat över hur detta kommer att missbrukas (för det gör liknande regler redan, och kommer att göras i framtiden), och vad det får för långtgående konsekvenser?

Har Johan Pehrson funderat över hur en 13-14-åring som INTE har tagit droger kommer att reagera på att bli tagen av polis, och tvingad till drogtest?

Jag vet att jag som 13-14-åring skulle ha blivit oerhört kränkt, och förmodligen en smula aggressiv, definitivt rejält trotsig och jävligt besvärlig. Jag skulle ha vägrat att kissa i en burk, käftat med polisen, bråkat som fan och krävt att få ringa mina föräldrar. Omedelbart.

För när man är 13-14 fattar man inte konsekvenserna av ett sådant handlande, och går kanske mer på instinkt. Och det skulle förstås göra saken ännu värre.

Och vad skulle jag som 13-14-åring ha för relation till polisen efter det, och kanske många år efter det?
Har Johan Pehrson funderat på det?

Och vad händer med dem som inte bråkar, som bara lyder? Hur mår de efteråt?

Hur många tonåringar, efter en sådan tvångsåtgärd, är beredda att se polisen som något positivt, ett skydd för medborgarna - och hur många kommer att se poliser som antagonister, "fienden"?

Att låta poliser få en sådan befogenhet är livsfarligt.
Anonym sa…
Hej Johan! Tycker du ska ta och läsa det här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/15/se-effekten-p-narkotikabrotten-av-h-rdare-tag-och-l-ngre-strafftider-de-senste-20

Jag tror mer på forskare och experter på området och de åtgärder de föreskriver än din privatmoral. Som en tankeväckare så kan du ta och fundera över varför länder med en liberal drogpolitik, med förebyggande insatser, sprututbyte etc har färre missbrukare och lägre antal dödsfall än länder med en restriktiv drogpolitik.
Offentlig sa…
Snälla Johan, blanda inte ihop frågan om man vill tillåta drogtester på ej straffmyndiga personer med frågan legalisering av droger. Det är två separata frågor och skall så vara. Att tillskriva meningsmotståndare åsikter är en härskarteknik. Jag kan varmt rekommendera dig boken "Härskarteknik", av retorikkonsulten Elaine Bergqvist.
Trevlig läsning.

Vidare är det enormt många inom FP som ej vill tillåta dessa tvångstester av barn. De anser att det finns bättre sätt att komma tillrätta med barns missbruksproblem.

Om du önskar kan jag i ett framtida inlägg ge exempel på sådana förslag. Men eftersom jag inte vet om du är intresserad av att ta in en annan åsikt avvaktar jag med det.

När de hårdare batongerna viner tappar FP väljare till Centern och MP. FP framstår mer som ett minimoderaterna. Att FP sedan talar om att det viktigaste med valet 2010 är att Alliansen får fortsatt makt, oberoende av deras eget resultat, speglar återigen att människor anser att en röst på FP är en röst på moderaterna.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018