Föräldratips

Detta är vettiga sommartips inför er barns sköna sommarlov.

Föräldratips inför sommaren
• Ha kontinuerlig kontakt med din ungdom
• Ha extra uppsikt vid större arrangemang
• Ha kontakt med föräldrarna till din ungdoms kompisar
• Prata om era regler gällande alkohol, droger och tobak. Din restriktiva hållning spelar roll!
• Det är viktigt att vuxna försöker ha kontroll på vad ungdomar försöker berusa sig på
• Prata om konsekvenser kring skadegörelse
• Våga agera på signaler om att allt inte står rätt till
• Var inte rädd för att ta hjälp om du misstänker att något inte stämmer med din ungdom

Alkohol
Alkohol är idag den vanligast förekommande drogen bland våra tonåringar. I samband med att tonåringar dricker alkohol finns risken att de hamnar i situationer de inte har tänkt sig, t ex tidig sexdebut, kriminalitet eller hot- och våldsincidenter. Under berusning är man också mer benägen att pröva andra berusningsmedel eller droger.

En ung människa som tidigt börjar dricka alkohol har lättare att hamna i ett alkoholberoende. Kroppen är inte färdigutvecklad och tål därför inte alkohol på samma sätt som en vuxen. Det är därför viktigt att alkoholdebuten sker så sent som möjligt. Du kan visst påverka din tonåring!
Föräldrars attityd till bruk av alkohol, tobak och narkotika under tonårstiden spelar en stor roll för vilken ställning tonåringen själv kommer att ta. Enligt forskning vet vi att en restriktiv hållning från föräldrar när det gäller ungdomsdrickande gör att ungdomarna dricker mindre.

Skadegörelse
Med erfarenhet vet vi att det tyvärr sker en del skadegörelse under sommaren, vilket kan medföra stora
skadeståndskrav för de inblandade.
• En ungdom kan bli skyldig att ersätta de skador som åstadkommits.Skadeståndskravet ligger kvar
tills ungdomen blir inkomsttagare och själv kan betala av skulden.
• Att vara registrerad i belastningsregistret kan innebära att Länsstyrelsen avslår ansökan till
körkortstillstånd
• En krossad fönsterruta kostar upp till 5 000 kr att ersätta

Vattenpipa

Vattenpipans karaktär gör att många tror att vattenpiperökning är ofarligt. En rökomgång med vattenpipa motsvarar dock 80-100 cigaretter. Rök från en vattenpipa dras längre ner i lungorna då röken måste dras in hårdare. Förutom tobaksröken får rökaren dessutom i sig resterna av bränslet som används under rökningen.

Vid behov av råd och stöd kontakta i Örebro
Kommunens fältgrupp: 019-21 45 80

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018