Med en halv miljon kronor i barnstolen

Tingsrätten i Stockholm ogillar ett åtal mot 5 personer för grova insiderbrott och mot 1 person för medhjälp till grova insiderbrott. Åtalet omfattar händelser under april 2005 – april 2007. De åtalade affärerna har skett via Luxemburg och Schweiz och gäller affärer i 23 bolag, de flesta nordiska. Handel har även skett med aktier i ett holländskt och ett mexikanskt bolag (nyheten i DN och SvD).

I den mer än 800 sidor omfattande domen visar tingsrätten på en rad "anmärkningsvärda" och "uppseendeväckande" omständigheter, men det anses inte att åklagaren har förmått uppfylla det stränga beviskrav som gäller i alla brottsmål. När det gäller åtalet om skattebrott är regelverket delvis annorlunda. Här döms de två huvudåtalade till fängelse, för skattebrott, i två år.

Det är för tidigt att säga hur vi bör ändra lagstiftningen mot insiderbrott. Denna typ av brottslighet, eller anmärkningsvärda beteenden, påverkar vår ekonomi i hög grad. Den sätter marknadsekonomin ur funktion och försämrar på lång sikt förutsättningar för investeringar i Sverige. Brotten, eller beteendena, skadar alltså på sikt direkt både tryggheten och välfärden i vårt land.

Det kanske skall vara så att personer med insyn inte alls får handla med värdepapper eller så ska dessa personer inte tillåtas ha sedelbuntar ligga och drälla i bilbarnstolar (490 000 kronor) eller i tidskriftssamlare på jobbet (3 100 000 kronor). I alla fall inte så länge man har detta arbete. Det blir dock svårt med brottsrekvisiten vid en straffskärpning.

Den som är upprörd kan trösta sig med att det lär dröja innan de åtalade får förtroendet att hantera stora summor pengar igen. Vilket på sitt sätt är en tragedi eftersom de faktiskt befunnits oskyldiga till just insiderbrott. Fast de påstås å andra sidan ha tjänat 130 miljoner kronor på sina ”icke olagliga” affärer. Då kan de betala skatten enligt domen på 5 respektive 8,5 miljoner. Det blir ändå lite över skulle man kunna säga.

Domen har dock inte vunnit laga kraft än. Och därför skall man vara något försiktig innan man uttalar sig helt tvärsäkert om vad som är rätt eller fel med lagstiftningen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018