Klart för Rättscentrum i Örebro

Jag har länge arbetat för att Örebro ska få ett rättscentrum (bl.a. i denna motion), där olika delar av rättsväsendet kan samlokaliseras. Detta har utvecklats och blivit en möjlighet i flera jämförbara län, med mycket goda resultat. Det är därför mycket glädjande att regeringen idag har fattat ett beslut som gör att arbetet kan börja.

Rättscentrumet i Örebro kommer att öka säkerheten i domstolen, spara tid och pengar och rationalisera kontakterna mellan de olika myndigheterna.

Att på detta sätt förlägga domstolsverket, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården till samma plats kommer dessutom betydligt förbättra samarbetet myndigheterna emellan. Effektivitets- och samordningsvinsterna för rättskedjan är betydande. I slutändan är det inget mindre än en vinst för samhället som helhet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?