På brottsoffrets sida

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Det blir inte bättre om man sedan bemöts med ointresse eller okunskap genom rättskedjan. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först.

Dagens system fungerar emellertid inte fullt ut. Därför kommer regeringen inom de närmsta veckorna tillsätta en utredning, som ska se över hur det kan bli enklare för brottsoffer att få personligt stöd och hjälp under polisförhör och rättegång (här i SvD och Aftonbladet).

Detta är en mycket angelägen fråga för oss i Folkpartiet. Alla människor som utsatts för brott ska veta att polisen, åklagarna och domstolarna arbetar intensivt för att deras rättigheter ska tas tillvara i rättsprocessen. Lika viktigt är att brottsoffer blir bemötta på ett stödjande och förtroendeingivande sätt. Brottsofferperspektivet ska, och måste, genomsyra hela rättskedjan.

Från Folkpartiets sida tycker vi att man ska tillsätta en brottsofferombudsman. Med en sådan skulle brottsoffers rättigheter och intressen bli bättre tillvaratagna än idag. Då får brottsoffren också en egen instans, dit de kan vända sig med frågor och klagomål. En ombudsman skulle även kunna bedriva uppsökande verksamhet och ha tillsyn över andra myndigheter.

Vi vill också särskilt prioritera stödet till unga brottsoffer. Exempelvis genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018