Svårare för mutkolvar

De nuvarande reglerna är alldeles bedrövliga! Det är lätt att hålla med Utredningen om mutors ordförande Bo Svensson när han idag överlämnade betänkandet ”Mutbrott” till regeringen. Detta skriver bl a DN om

Regelverket om mutbrott samlas enligt förslag i ett enda kapitel i brottsbalken (10 kap.).

Nu ges klara besked om mutor som ges i syfte att otillbörligt påverka myndighetsutövning och offentlig upphandling. En ny bestämmelse om vårdslös finansiering av mutbrott syftar till att motverka att svenska företag av oaktsamhet främjar mutbrott utomlands, till exempel genom agenter. En annan straffbestämmelse tar sikte på att motverka mutor vid idrottstävlingar.

I den föreslagna koden får företag riktlinjer om hur förmåner får användas för att främja företagets verksamhet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering. Institutet Mot Mutor kommer att fastställa och förvalta koden. Den kompletterar de straffrättsliga bestämmelserna.

Folkpartiet har länge krävt en ny reglering av mutbrotten. Nu går denna process förhoppningsvis in på slutvarvet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018