Stärk domstolarna

I dagens DN kan man läsa att brottsoffer och misstänkta får vänta allt längre på rättegång. I exempelvis Örebro står hela 1319 brottsmål på kö. Denna situation är givetvis fullständigt ohållbar och måste snarast lösas. Onödigt långa rättsprocesser är aldrig acceptabla ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Utan effektiva domstolar, med de bästa juristerna, balanserar rättsstaten på en slak lina. Tillgången till rättvisa måste vara reell i både tid och kvalitet för att inte rättsstaten ska urholkas. De stötvisa insatser som gjorts på senare år för att få ner antalet mål på kö och öka genomströmningen har dock inte varit tillräckliga. Alliansen måste sätta ett ännu starkare fokus på utvecklingen i våra domstolar.

När polisen och åklagarväsendet får ökade resurser att utreda brott krävs givetvis resurser också för domstolarna. Det säger sig självt. Men det krävs även att vi stärker rättshjälpen, att vi stödjer brottsoffer på ett bättre sätt, att fler jurister vill bli domare och att fler människor vågar vittna. Görs inget riskerar vi en ond spiral med minskad attraktionskraft för domaryrket, fler mål på kö och försämrat tillträde till rättvisan. Detta måste vi förhindra.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018