Varning för hashromantik på hög nivå

När FN:s 65:e generalförsamling sammanträder imorgon kommer rapporten “Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health” presenteras. Rapporten, som är en del av FN:s mycket viktiga arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, är dock en katastrof.

Författaren menar på fullaste allvar att det är en mänsklig frihet att få knarka. Huvudbudskapet är därav att man bör avkriminalisera innehavet och användning av narkotika. Det står inte bara i direkt strid mot innehållet i FN:s egna narkotikakonventioner, det står även i stark kontrast till en internationellt sett framgångsrik narkotikapolitik. Mycket märkligt.

Den svenska FN-delegationen måste därför reagera och agera kraftfullt i denna fråga. Det är en mycket farlig väg som föreslås i denna rapport. En väg som inte leder till annat än misär och elände, när drogerna släpps fria på gator och torg.

Du finner rapporten i sin helhet här.

Kommentarer

Mycket tänkvärt!
Om knarkromantiken sprider sig riskerar delar av samhället att rasa samman.
Kolla gärna på Folkpartiet Norrköpings blogg (folkpartietnorrköping.blogspot.com).
Jan Rejdnell sa…
Så Camilla som ligger på bloggrollen hos Johan pläderar för "haschromantik"?
Det är märkligt - människor har rätt att dricka alkohol och ta ansvar för sin kropp och handlingar men inte andra droger. Då kallas det för särskild drogromantik.
Resonemanget haltar betänkligt. I konsekvensens namn skall alkoholen även förbjudas!
MRHama sa…
Jag tror inte det är vetenskapen och den goda utvecklingen i Portugal och Tjeckien som är felaktig utan de gamla hypoteserna från mitten av förra sekelskiftet som bland annat formulerades av moralister som Bejerot som nu har blivit falsifierade. Det är bara att inse att den gamla strategin varken lyckade se till individernas bästa, med tvångskontroll av kroppsvätskor, eller ens upp till sina uppsatta mål, när bruket har öktt under hela längden av drogkriget och drömmen om det narkotikafria Sverige. I USA som har en ännu hårdare lagstifning än Sverige har konsumptionen av cannabis exploderat de senaste 10-15 åren och ligger på över 40% livstidsprevalens idag. I Kalifornien är cannabis den överlägset största ekonomiska grödan, något Prop19 har som mål att ändra med kontroll och beskattningsrätt för länen där.

Att hänvisa till Sverige som det enda landet strategin har fungerat i hjälper inte, utan det är andra orsaker som anledningen, främst svårigheter med att smuggla till Norge/Sverige/Finland innan öresundsbron byggdes. Idag håller läget på att ändras och droghandeln håller på att etablera sig tryggt i Malmö, samtidigt som inhemsk produktion av Marijuana numera är möjligt tack vare nya produktionsmetoder som inte kräver smuggling från varma länder. Utvecklingen kommer med andra ord fortsätta och då är det frågan hur politiken ska förhålla sig, ska den stå bredvid och sopa det under mattan eller ska den vara mer aktiv och fokusera på problemen i stället för jakt av en aldrig sinande ström droger konsumenterna vill ha tillgång till oavsett juridiskt läge. Det narkotikafria samhället upphörde för tusentals år sedan när de första kineserna började använda cannabis som medicin och folken i Egypten och Babylonien började brygga öl. Juridik hjälper inte längre utan det är nog dags för andra strategier i stället som har empiriskt stöd.
Jan Rejdnell sa…
Efter att ha läst rapporten ter sig dina farhågor om "haschromantik" komma på skam. Det handlar om skadereducerande åtgärder och inte moralism!
Rekommendationer enligt rapporten:
76 Medlemsstaterna ska:
-Se till att alla skadereducerande åtgärder (som beskrivna av UNAIDS) och behandlingar av drogberoende, särskilt opioidsubtitution, finns tillgängligt för dem som använder droger, i synnerhet dem som är fängslade.
-Avkriminalisera eller avskaffa bestraffningarna för innehav och användning av droger.
-Upphäva eller kraftigt reformera lagar och regler som hämmar tillgängligheten av grundläggande vårdtjänster för droganvändare och granska brottsbekämpande initiativ rörande drogkontroll för att säkerställa att de efterlever åtaganden för mänskliga rättigheter.
-Ändra lagar, regleringar och policies för att öka tillgängligheten till nödvändiga mediciner.

77 FNs narkotikareglerande organ ska:
-Integrera de mänskliga rättigheterna till svaren till narkotikakontroll i lagar, förordningar och program.
-Uppmuntra till större kommunikation och dialog mellan olika FN-organ för att följa genomslagen på droganvändningen och drogmarkanderna samt drogkontrollsförordningar och program.
-Överväga skapandet av ett permanent organ som exempelvis en oberoende kommission, genom vilken intenationella aktörer för mänskliga rättigheter kan bidra till skapandet av en internationell drogpolicy och övervaka nationella implementeringar, med behovet att försvara hälsan och de mänskliga rättighterna för droganvändare och de samhällen de lever i som sin primära uppgift.
-Formulera riktlinjer som ger hänvisningar till de relveanta aktörerna för en riktning baserad på de mänskliga rättighterna till drogkontroll, samt utforma och utfärda rättighetsbaserade indikatorer rörande drogkontroll och rätten till hälsa.
-Överväg skapandet av ett alternativt regelverk för drogkontroll på längre sikt som baseras på en liknande modell som finns i Ramverktet hos Konventionen för tobakskontroll (Framework Convention on Tobacco Control).
Anonym sa…
Vad många verkar ha glömt i den här debatten är att brukare/missbrukare av narkotiska preparat faktiskt också är människor, och att de förtjänar att bemnötas med respekt, som alla andra.

Det gör vi inte i Sverige.

Svensk drogpolitik är en katastrof, ett komplett misslyckande, och vi bör se utanför vår horisont för exempel på humanare hantering av missbruk. Portugal och Tjeckien är bra aexempel - i Portugal avkriminaliserade man innehav för eget bruk av ALLA droger 2001, och nu har man utvärderat och kommit fram till att det gav synnerligen positiva resultat.

Ingen haschromantik där, inte.
Bara lite sunt förnuft och pragmatism - det är bättre att hjälpa människor än att straffa syndare, om man vill komma åt problemen på riktigt.

Skademinimering smäller högre än straff och utstötning.

Dags att lägga ifrån sig batongen, kanske?
HugeHedon sa…
Snälla Pehrsson, tänk om. Skadereducering och mänskliga rättigheter även för brukare och missbrukare måste väl ändå vara utgångspunkten för detta politikområde. Vad annat kan man göra? Varför ständigt denna batongmoralism? Snälla Pehrsson, tänk om!
Pehrson, jag förstår att du inte tycker att varje människa har rätt till sin egen kropp, då det är en liberal grundinställning. Däremot överdriver du kraftigt vad FN faktiskt säger. Det handlar inte om att uppmuntra folk att knarka, eller att påstå att det är ofarligt. Det handlar om att minimera skadan för dem som ändå väljer att göra det.

På samma sätt som vi har skademinimering som utgångspunkt för alkoholpolitiken, med rehabiliteringshjälp, med Systembolaget och med hög alkoholskatt, borde vi göra även med andra lätta droger. Cannabis’ konsekvenser är dessutom mindre än alkohols.

Du tar tydligt ställning här. Du visar tydligt att du tycker att skademinimering är mindre intressant än nolltolerans. Det är mycket tråkigt.
Du har redan fått så många kloka och kunniga kommentarer att jag istället ska ställa en fråga. För ett antal månader sedan, någon gång i våras om jag minns rätt, så skrev du in kommentar till en kommentar jag lämnat att du skulle titta på hur utvecklingen varit i Portugal sedan man år 2001 avkriminaliserade allt innehav för eget bruk av alla narkotikasorter.

Har du granskat hur det ser ut i Portugal och om du har det, vad är din kommentar?
Pungen sa…
Jag röstar fp men blir skrämd av din inställning! Tacka vet jag folkpartiester som Camilla Lindberg som röstade emot FRA och är emot vår absolut dummaste politik: nolltolerans.. Avkriminalisera och legalisera cannabis som är mindre skadligt än alkohol som för övrigt är en riktigt riktigt hemsk drog. Staten skulle tjäna på alla sätt och vis på detta! Mindre kriminalitet, mindre tunga drogmissbrukare, polisen kan fokusera på riktig brottslighet, staten skulle tjäna en rejäl hacka på att kontrollera försäljning genom något som liknar systembolaget och antagligen skulle alkoholkonsumtionen minska vilket i sig leder till mindre våldsbrott etc.

Sveriges narkotikapolitik är från 70 talet och totalt misslyckad! Gateway teorin är för övrigt motbevisad av forskare, den är dock korrekt i sverige eftersom cannabisbrukare kommer i kontakt med den undre världen när dom handlar vilket leder till attt dom blir erbjudna tunga droger i större utrsträckning....

/Björn Lind
Peter sa…
Varning för fascism och moralpanik på hög nivå.
Anonym sa…
"det står även i stark kontrast till en internationellt sett framgångsrik narkotikapolitik"

Hur kommer du fram till att den är framgångsrik? Den göder kriminella i hela världen, stigamtserar och kriminaliserar de svagaste i samhället (missbrukarna) och leder till mängder av döda. 30000 i Mexiko senaste tiden i drogrelaterat våld. Undrar vad som skulle räknas som ett misslyckande om du kallar detta framgång...!?
Att utmåla FN-rapporter som "haschromantik" påminner om Olof Palmes retorik. "Kentuckey Fried Children". Idiotiskt, felaktigt och en rejäl sänkning av debattnivån.

Men så brukar politiker låta när de har fel, när alla fakta står emot dem och de inte tänker låta det förändra deras åsikter.

War on Drugs befinner sig nu där Sovjet och östblocket stod 1988: alla såg att systemet inte höll, och att sammanbrottet bara var en tidsfråga. Men kommunistledarna visste vad som väntade dem, och spjärnade därför emot så gott de kunde. Frågan är om Pehrson kommer sluta som Gorbatjov eller Caucesco.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018