Ökad insyn

Alliansen rättsgrupp kommer inför nästa mandatperiod att presentera förslag om öppnare register och ökad rätt till skadestånd (SvD idag).

Var helst det finns datorer och människor skapas det register. Mer eller mindre omfattande, mer eller mindre sökbara. Dessa kan användas i goda syften, för att kunna ge mig bättre vård, eller mindre ädla syften, för att jag skall köpa mera godis. Jag och andra politker har uppgiften att göra avvägningarna mellan rätt och fel.

Vi har tillskapat mängder av regler för att motverka negativa effekter av denna typ av övervakning. Det gäller patientdatalagen, arkivlagen, skattedatabaslagen och något hundratal ytterligare registerregelkomplex. Allt vilande på bottenplattan av den komplexa personuppgiftslagen (PUL). Ingen verkar veta säkert hur regelverket fungerar eftersom det är så snårigt. PUL:s "pappa" Sören Öman har skrivit om detta i en festskrift.

Modern teknik skapar nya förutsättningar till att förbättra livet för människor, men också för vissa - att med olika drivkrafter - förstöra livet för människor. Integritet är ett dubbelsidigt begrepp. Öppenhet är bra, men kan inte gälla allt eller för all verksamhet. Sekretess försvårar insyn, men skyddar mig som person. Avvägningarna är svåra, men likväl viktiga för liberaler att göra vid varje beslut.

Kommentarer

Ja visst är det bra, men den största frågan av alla kommer inte med - varför?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop