Låt Karl-Bertil sköta dagsböterna

Riksåklagaren (RÅ) vill ha en ändring av dagsbotsystemet. Detta meddelar RÅ m a a mediauppgifter om att alltför många personer som döms till dagsböter - eller godtar ett straffföreläggande - uppger en för låg inkomst. Detta kan påverka det faktiska bötesbeloppet för den dömde med upp tiotusentals kronor. Dagsboten är bra. Tanken är att boten ska kännas någorlunda lika i människors plånböcker – oavsett inkomst. På radio igår framträdde en chefsdomare och meddelande att han aldrig ifrågasatt en dömd persons uppgifter om sin privatekonomi. Konstigt. Hur svårt kan det vara?

Allt skulle var avhjälpt om Sveriges alla domstolar införskaffade var sin taxeringskalender. Tror en sådan kostar ett par hundra kronor. Kan Karl-Bertil Jonsson (Tage Danielssons folkkära rikemansbarn) använda en sådan så kan väl Sveriges domare eller dess tingsnotarier också göra det. Den dömde som känner att han eller hon fått en lägre inkomst jämfört med senaste taxeringskalenderna får redovisa detta och göra uppgifterna troliga.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018