Domstolskris?

I det senaste numret av tidningen Advokaten skriver jag och min kollega Jan Ertsborn (FP) om vikten av starka och oberoende domstolar. Vi menar att just våra domstolar har en särställning i samhällsbygget jämfört med andra viktiga myndigheter. Det är oroande att det idag på flera håll är svårt att rekrytera nya duktiga domare. Vidare är onödigt långa rättsprocesser inte heller acceptabla ur ett rättsäkerhetsperspektiv.

Vi har uppmanat våra vänner i regeringen att ta ett särskilt varv och genomlysa utmaningarna inom våra domstolar. Klara förbättringar har gjorts under mandatperioden, men det återstår en hel del.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018

Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?