Killen var cool han hade en pistol...

Problemen med insmugglade vapen är betydande. Enligt polisen i Göteborg är vapentillgången bland kriminella för tillfället särskilt god. Det är inte svårt att tro dem. Den senaste tiden har nämligen flera olika gänguppgörelser slutat i just skottlossning, i Göteborg med omnejd. Otryggheten sprider sig. En liknande utveckling kan också skönjas i Södertälje för tillfället.

Polisen ser två framträdande problem. Det första är att det smugglas mängder av vapen till Sverige, det andra är att påföljden för innehav vapen illegalt är låg. Därför kräver polisen nu längre straff (här i GP), som en väg i arbetet för ökad trygghet på gatorna.

Folkpartiet håller med. Det är viktigt med tydliga och skarpa regler om vapeninnehav, det motverka att vapen kommer i orätta händer. Vi vill även skärpa reglerna och tillämpningen när det gäller indragen licens efter olämplighet på grund av missbruksproblem, våldsbrottslighet och psykisk sjukdom. Olagligt vapeninnehav på allmän plats av borde alltid kunna betraktas som grovt vapenbrott.

Många brott som begås där vapen är inblandade begås med illegalt insmugglade vapen. Vi vill därför också att polisen, tullen och kustbevakningen stärker sina insatser och samarbetar mer – inte minst inom EU.

Brottsspiraler likt den i Göteborg måste stoppas. Personer som bär vapen gör det sällan av misstag, de gör det för att hota eller för att skydda sin kriminella verksamhet. Dessutom används dessa vapen till och från med inte så sällan dödligt resultat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018