Sexualbrott

Att utsättas för sexualbrott är en ofattbar kränkning av integriteten. Skadorna kan bli livslånga. och i de grövsta fallen slutar våldet med omedelbar död. Mörkertalet är sannolikt betydande, särskilt när offer och förövare känner varandra. Att motverka sexualbrott eller våld i nära relation i allmänhet är kanske den mesta centrala av jämställdhetsfrågar.

Lösningarna är inte enkla. Även om det går att uttrycka sig så här förenklat: Om alla män fattar att acceptera ett nej, så fanns inget problem. Nu formas tyvärr inte alla män på detta sätt. Uppväxtförhållanden och framför allt annan yttre påverkan skapar män som är farliga för kvinnor.

Långsiktigt handlar det om könsmaktsordning och attityder. Det finns få av dagens våldtäktsmän som drömde om just dessa gärningar när det gick i första klass. Kamp mot utanförskap, droger och psykisk ohälsa är också centralt. Förebyggande, förebyggande och förebyggande således.

Det finns dock saker att göra när det gäller själva brottsbekämpningen. Regeringen har därför lämnat förslag om skärpta straff på grova våldsbrott mot t ex kvinnor. Det finns självklart ingen anledning att utesluta det våld som är sexualiserat.

Därför är det bra att också delar av oppositionen uppmärksammar sexualbrotten (här i SvD och DN). Just dessa frågor bereds dock nu i bland annat sexualbrottsutredningen.

Folkpartiet nöjer oss dock inte med det, utan vill gå ett steg längre och fokusera mer på det ”hjälplösa tillstånd” som människor kan befrinna sig i. Rekvisitet hjälplöst tillstånd behöver vidgas, exempelvis genom att använda begreppet "särskilt utsatt situation" eller motsvarande. Endast då kan bättre komma till rätta med de obehagliga utnyttjandefallen, det vill säga, de fall där gärningsmannen inte har använt sig av tvång men har utnyttjat att offret har befunnit sig i en situatioin där han eller hon inte kunnat säga nej.

Därtill måste fler våga anmäla och skyddet för dessa brottsoffer måste stärkas. Här är bemötande och omhändertagande från rättsväsendet centralt, i att få fler att anmäla våldtäkter, och just nu genomförs utbildningssatsningar som handlar om att just förbättra denna bit.

Vi vill även utöka rätten till målsägandebiträde gällande sexualbrott. Och för att säkerställa att sexualbrottsoffer verkligen får professionell hjälp i ett tidigt stadium, föreslår vi att förundersökningsledaren ska vara skyldig att begära att målsägandebiträde förordnas redan under förundersökningen.

Polisen måste också ges bättre förutsättningar för att klara upp fler sexualbrott, bland annat genom att fler sexualbrottsutredare anställs. En avgörande punkt är att vi nu har fler poliser som kan förebygga, utreda och lagföra sexualbrott.

Dessutom måste vi minska riskerna för återfall i sexualbrott. Den som dömts för ett allvarligt eller upprepade fall av sexualbrott ska helt enkelt kunna åläggas av domstol att följa en individuell behandlingsplan, och även övervakas en viss tid efter fängelsetiden. Att avvika från behandlingsplanen ska innebära längre tids inlåsning.

Avslutningsvis bör vi inrätta en nationell granskningskommission för att förbättra rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden. En sådan granskning ska höja kvalitén i arbetet och ge större överensstämmelse i arbetet mellan olika polismyndigheter och åklagarkammare.

Detta är några av flera åtgärder Folkpartiet liberalerna har för att minska sexualbrotten.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Stolpskott av Lagrådet om drogtester av barn

Varning för hashromantik på hög nivå

Värna den som skapar - inte den som stjäl.