Alliansen vill stoppa tjuven.

Varor för sju miljarder kronor passerar varje år förbi butikernas kassor utan att bli betalda. Handeln satsar mångmiljardbelopp på larmsystem, men tyvärr fortsätter stölderna i oförminskad takt. Dagens problem möter Alliansen nu med konkreta förslag (TV4).

Vi vill nu plocka bort den förminskande brottbeteckningen snatteri och kalla stölderna för vad de faktiskt är – stöld. Med detta följer också en skärpt syn på upprepad brottslighet. Det skall vara lättare att gripa, anhålla och häkta personer i stöldligor. Tanken är också att det skall stå klart för unga att stjäla inte är något som bara händer. Den som börjar stjäla är inne på en farlig väg. Det leder till skada för andra och riskerar att vara en inkörsport till fortsatt brottslighet.

Det har länge varit tal om att man borde införa en ny lag som ger handlarna möjligheten till att portförbjuda de värsta notoriska tjuvarna.

Brott och ordningsstörningar i affärer är ett stort problem för många butiksinnehavare, samtidigt är denna typ av brottslighet lågt prioriterad hos polisen. Handlare har tyvärr inte mycket att sätta emot när exempelvis kriminella gäng vid flera tillfällen stjäl från samma butik. Det är brott som drabbar personal, kunder och företagare hårt, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett mänskligt. För den enskilde näringsidkaren som har utsatts för ett brott blir de ekonomiska konsekvenserna betydande. Men inte att förglömma – i förlängningen påverkar det också alla oss kunder. Då butikerna tvingas till att höja sina priser, för att täcka det ökande behovet av säkerhetsutrustning och de ekonomiska förluster som snatterierna orsakar.

Stölder innebär som sagt inte bara problem för företaget, som förlorar stora intäkter som var tänkta att betala inköp, hyror, löner och annat. Utan också för medarbetarna som kan uppfatta sin arbetsmiljö som osäker. Att jaga snattare, som kanske därutöver uppträder hotfullt när de blir avslöjade, är verkligen ingen tilltalande del av butiksarbetet. Och att därtill gång på gång upptäcka samma butikstjuv utan att kunna hindra personen från att komma tillbaka till butiken måste upplevas som ytterst frustrerande.

Vi vill därför att åklagare ska ges möjligheten till att fatta ett beslut som förbjuder en person att gå in i en viss affär. Det beslutet ska tas om det finns risk för att personen kommer att begå fortsatta brott mot butiksinnehavaren. Förbudet ska gälla under en begränsad tid och ska kunna överklagas till domstol. En liknande lagstiftning råder idag vid idrottsarrangemang, exempelvis för den som begår brott och stör ordningen vid fotbollsmatcher.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018