Effektivare polis

Justitieutskottet har nu färdigbehandlad frågan om en mer modern polisdatalag. Den svenska polisen har 21 olika myndigheter och gällande regler är inte anpassade till modern teknik och i övrigt inte heller anpassad för en effektivt brottsbekämpning. I väntan på att regeringen kommer till skott med en ny organisation av svenk polis är dessa förändringar viktiga för en mer effektiv polis. Det finns tyvärr alltför många exempel på att polisen missat att förebygga och klara upp grova brott för att lagstiftningen inte är relevant för uppgiften.

Nu försöker vi ändra på detta.

Syftet med den nya lagstiftningen är att ge polisen möjlighet att behandla personuppgifter på ett mer ändamålsenligt sätt i kampen mot brottsligheten. Detta samtidigt som vi skyddar människor mot att deras personliga integritet felaktigt kränks. En svår uppgift, men vi har funnit en vettig balans. En central utgångspunkt är att skapa en mer teknikneutral och flexibel reglering som sätter ramen för polisens personuppgiftsbehandling - utan att i detalj reglera formerna för behandlingen. Lagen ger förutsättningar för ett bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom utökade möjligheter till informationsutbyte.

För Folkpartiet har det varit mycket viktigt att den externa tillsynen över polisens behandling av personuppgifter förstärks på så sätt att både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden nu ska utöva tillsyn över hur personuppgifterna behandlas.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018