På besök i Ronna

Under torsdagen var jag på besök i Ronna, en av Södertäljes stadsdelar. Där träffade jag närpolisen, skolan samt socialtjänsten.

Ronna är ett mångkulturellt samhälle som tidigare präglats av kriminalitet och stökighet. Numera är emellertid atmosfären i Ronna klart bättre än sitt rykte. Något som till stor del beror på den sedan fyra år öppnade närpolisen (se exempelvis LT eller SR). De lokala poliserna bidrar på en mängd olika sätt till att sprida lugn och ordning i stadsdelen. En lokalt förankrad polis fungerar både förebyggande och tillser att fler brott klaras upp. Se tidigare blogginlägg rörande närpolisen.

Men i takt med att det har blivit lugnare i Ronna har brottsligheten och buset alltmer flyttat till Lina och Geneta. Närpolisen i Ronna har dessutom fått i uppdrag att även verka inom dessa områden. Istället för att ”hålla reda på” ca 8000 personer i Ronna, vilket polisstationen har kapacitet för, ska man nu ”ha uppsikt över” ett geografiskt större område med sammanlagt det dubbla antalet personer (ca 16000). Och detta utan att få ökade resurser, i form av ny personal. Det är inte rimligt.

Därför tycker jag att polismyndigheten snarast borde utöka antalet närpoliser i Ronna. Större arbetsområde borde rimligtvis leda till ökade resurser, i de fall där det behövs. Detta är ett sådant fall.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018