Närpolisen. En mycket lyckad satsning.

I måndagens City kunde man läsa om hur Stockholm nästintill förskonats helt från större konfrontationer mellan polis och ungdomsgäng, vilka tyvärr för övrigt ökade i vissa förorter under förra året. Hur kommer det då sig?

Enligt Länspolismästare Carin Götblad, intervjuad i artikeln, finner man anledningen i alliansens stora satsning på polisen. Ökade resurser har möjligtgjort öppnandet av lokala poliskontor i många utsatta områden. Dessa närpoliser har som främsta syfte att synas, skapa kontakt med och förtroende hos medborgarna samt givetvis arbeta brottsbekämpande. Satsningen har lyckats. Grupper som aldrig förut träffades, och därför inte sällan får fördomar om varandra, träffas idag dagligen. Närpoliserna får möjligheten att regelbundet föra en konstruktiv dialog med ungdomar och vuxna samtidigt som deras synlighet skapar trygghet och lugn i områdena. 27 nya lokala poliskontor och 1300 nya kontaktpoliser för skolorna har gjort Stockholm lugnare.

Det finns självklart mycket kvar att göra, men det är ändå tydligt att vår satsning på fler poliser har lyckats (se exempelvis LT, Piteå-tidning, SR). Synliga poliser fungerar förebyggande. Brott kan upptäckas tidigt, samtidigt som andelen ouppklarade ärenden minskar. Men det räcker givetvis inte med enbart satsningar på polisen. Det stora brottsförebyggande arbetet sker framförallt genom en bra politik för jobb och skola och ett starkt föräldraengagemang. Nu fortsätter vi vårt arbete inom alliansen. Tillsammans skapar vi fler jobb, en skola i världsklass, stärker brottsbekämpningen och ökar tryggheten för alla människor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018