Innehåll - inte bara betong

Kriminalvårdens GD Lars Nylén oroas över att vi numera har en för effektiv polis. Han överdriver något. Svensk polis kan fortfarande bli rätt mycket bättre! Dessutom är tanken att med fler poliser ska brottsligheten minska och inte tvärtom. Däremot så blir det en kortsiktig effekt att fler kriminella grips, lagförs och fängslas. Där är vi exakt just nu.

Nylén oroas över att vi saknar överskott på tomma häktes- och fängelseplatser (här i SvD och DN). Och det finns all anledning till detta. Det behövs luft i systemet för att polisen ska fungera effektiv – inte minst ur säkerhetssynpunkt. Det gäller dock att samtidigt komma ihåg att det varit fullt länge på svenska fängelser. Tomma platser kostar massor som vi vill använda till annat. Vi har vidtagit mängder av åtgärder sedan 2006.

Faktum är att det sammantaget tillkommit brutto 2 519 nya platser i häkte och anstalt (netto 1 762 då en del stängs) om vi räknar in det som färdigställs under den närmaste tiden. Det är den största strukturella lokalförändringen någonsin inom svensk kriminalvård - i alla fall sedan cellfängelserna infördes 1841. Årtionden av misskött ROT-verksamhet tas nu sakta men säkert igen. Det tar dock tid och är dyrt.

Vi har nämligen också satsat, många miljoner mer än den tidigare regeringen, på innehållet. Vi har nu mindre narkotika, färre rymningar, färre självmord än på länge och färre insmugglade mobiltelefoner. Detta sker samtidigt som vi ger mer behandlingsprogram, fler arbetar, mer yrkesträning och fler får utbildning. Det ena ger det andra. Att fler personer pluggar istället för att droga sig är en rätt stor mänsklig vinst.

Jag är stolt, men inte nöjd över vad vi nu gör med svensk kriminalvård. Folkpartiet liberalerna har en fortsatt gedigen reformagenda för en ännu säkrare, mer effektivt och humanare kriminalvård. Rätt mycket överensstämmer med vad vi vill tillsammans i Alliansen. Våra förslag ska vi redovisa i god tid innan valet.

Kommentarer

Du har en mycket, mycket underlig syn på verkligheten. Kriminalvårdens effektivitet mäter du i tal om säkerhet. Den intressanta statistiken är den som visar antalet återfall i kriminalitet efter verkställigheten. En av förutsättningarna för att det ska fungera inom kriminalvården är att det finns luft i systemet, som du uttrycker det. Överbeläggning på det sätt som förekom i mitten av 2000-talet är förödande för såväl innehållet som säkerheten på anstalterna. Om inte differentieringen mellan olika kategorier fångar tillåts få plats och fungera så bäddar man åter för nya stora problem. Ni la ner otroliga summor utan att blinka på det som blev istället för de omtalade superfängelser som ett tag var aktuella, d.v.s de säkerhetsplatser som byggts på Kumla och Saltvik. Dessa är ju en total megaflopp eftersom den kategori fångar de är byggda för aldrig har existerat i den omfattning som gjorts gällande. Nu står också flertalet av dessa platser antingen tomma eller belagda med normalfångar. Jag ska inte svära på siffran men jag vill minnas att den här satsningen kostade en dryg miljard, pengar som kunde ha använts otroligt mycket bättre. Redan innan dessa specialplatser byggdes så hade man hos Kriminalvården i deras egna utredningar kommit fram till att 75% av de som placerats i högsta säkerhetsklasserna, A och B, fängelserna Kumla, Hall,Tidaholm och Norrtälje, egentligen skulle kunna placeras i lägre och därmed billigare typer av fängelser. På vilket sätt menar du att en 22-årig förstagångsförbrytare, som smugglar nåt kilo kokain mot betalning och blir ertappad med detta, är farlig på ett sådant sätt att vederbörande måste placeras i den högsta säkerhetsklassen? Dessutom med s.k särskilda villkor som gör att han behandlas väsentligen hårdare än utifrån vad som är kriminalvårdslagens grundregler. Enda skälet för den behandlingen återfinns i vederbörandes strafftid och den är utmätt enbart med mängden kokain som grund. En sån här kille är ju i normalfallet inte ett dugg farlig. En brasiliansk domare har förstått detta och han säger bl.a följande om just narkotikakurirer: "– Sätter man dem i fängelse är risken stor att de blir kriminella på riktigt. Åttio procent av dem som hamnar i brasilianskt fängelse kommer tillbaka. Oftast dömda för ett värre brott än det första de dömts för, säger han."
Det Johan, är en av alla de nackdelar som finns med ett stelbent tänkande i repressiv riktning att fängelse allt som oftast gör ont värre. Jag har i dagarna fått kontakt med två före detta anställda inom kriminalvården. Båda har en berättelse kring detta som är värd att berättas och jag kommer att nu försöka övertala dom att göra just det. Den berättelsen är i sak kontradiktorisk mot den bild som du försöker förmedla i inlägget. Det är en bild som i hög grad stämmer överens med mina egna erfarenheter och en bild som är betydligt sannare än den du har. Om bara två och ett halvt år så är underskottet på platser i vården åter på historisk toppnivå. Det är inget problem man löser över en fika då, det är ett prognosticerat problem som måste lösas genom åtgärder som påbörjas redan idag. Så gör det. Påbörja sådana åtgärder nu!
Jan Rejdnell sa…
Nu kommer ett förslag som ytterligare understryker jakten på narkotika hos minderåriga.
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Blekinge-lan/Kommuner/Olofstrom/Nyheter/Fp-vill-ha-knarkhund-pa-skolor1/
Det är Folkpartister i Olofström som anser att man skall skrämma upp ungdomarna med knarkhundar på skolorna. Är detta nästa drag....?
Anonym sa…
Detta går helt enkelt inte att kommentera!

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018