Hotfullt för socialarbetare

Människor inom socialtjänsten möter ständigt människor i kris. Akut eller långvarig. När det är barn inblandat så har socialtjänsten en skyldighet att agera. Rätten för föräldrar att säga nej är dock starkare än deras barns rätt till hjälp och stöd. Detta märks inte minst om ett barn begått ett brott.

De flesta föräldrar är kloka och tar emot erbjudanden om hjälp och stöd, men det finns undantag. I dessa situationer är det klart att en engagerad socialarbetare är påstridig och påtalar om yttersta konsekvensen - ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Detta innebär naturligtvis jobbiga situationer. Värst är det dock för det barn som inte får den hjälp som han eller hon förvägras av sin vårdnadshavare. Idag belyser SR Ekot frågan om hot mot människor som arbetar inom socialtjänsten. Med en ökad möjlighet till s k mellantvång kan insatser sättas in tidigare oavsett vad vårdnadshavaren säger. Detta skulle också kunna minska antalet hotfulla situationer.

Vad gäller hoten mot myndighetsföreträdare kan det vara nödvändig med en översyn av gällande skyddsregler för just tjänstemän. Dessutom kan man behöva väcka fråga i vilken omfattning möten mellan tjänsteman och klient dokumenteras.

Kommentarer

dopad sa…
Gör något åt ensamheten så löses mycket av problemen automatiskt. Ungdomar som inte har något och göra, ungdomar som växer upp i trånga lägenheter, skolans tröghet i att fånga upp ungdomars talang och intresse där endast läshuvuden premieras o.s.v.

När jag var liten så fanns det fritidsgårdar, varje gata hade ett hockeylag där vi mötte andra gator i turneringar. På vintrarna hade vi slalomtävlingar i vår lilla kulle. Fotboll spelades i princip varje dag på somrarna, alla dessa fotbollsplaner som idag nästan är helt öde. Kullen står nästan helt tom även när det är snö, att spela hockey var det länge sedan någon gjorde.

Människan är ett socialt djur, skapar man ett samhälle där det är svårt och få utlopp för denna sociala drift så ökar stress, folk mår dåligt och samhället får mer problem.

Politiker får inte glömma av livskvalitet, vad folk behöver för att trivas.
Socialarbetare kan aldrig ersätta det.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018