Terrorhot mot svensk konstnär?

Mediarapporteringen om planerade terrordåd mot svenska medborgare inger oro. Våldsideologier glömmer tydligen inte. Vi måste försvara den svenska yttrandefriheten när den kommer i konflikt med religösa normer av alla de slag. Jag har inga synpunkter på konstverket i fråga. Eller vem som publicerar. Det finns rimligen konst som är bra och den som är dålig, men det är inte upp till politiker att avgöra.

Sverige har ett regelverk om hur förtal eller annan missaktning skall prövas. Det sker i domstol med den ansvariga utgivaren som svarande när det just gäller medier som omfattas av grundlagsskyddet. Regeringen bör inte agera på annat sätt än att den fortsätter att se till att vårt författningsskydd och de enheter inom säkerthetspolisen som arbetar med kontraterrorism har tillträckliga resurser.

Sverige samarbetar idag med likvärdiga länder för att minska hotet mot terroristattacker mot svenska eller andra mål i vårt land. Detta gäller också om personer i vårt land hotar andra människor i andra. Detta arbete bör fortsätta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018