På rätt väg

Igår presenterade länspolismästare, Carin Götblad rapporten; Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15). En bra och väl underbyggd rapport vad jag har hunnit läsa. Det anknyter väl till den Ungdomsbrottskommission som jag sedan länge efterfrågat.

Kortfattat handlar rapportens slutsatser om vikten av ett starkare föräldrastöd; föräldrarna har en stor betydelse för hur de ungas liv utformas, men många föräldrar behöver ett starkare stöd än vad de får i dag. Vikten av samarbete och samverkan; socialtjänsten, polisen och skolan (tillsammans en social insatsgrupp) ska samarbeta, och tillsammans utforma konkreta åtgärder på individnivå för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella ungdomsgäng. I de fall där de behövs ska även andra kopplas in i samarbetet, exempelvis näringslivet, kriminalvården, missbruksvården och/eller psykiatrin. Vikten av att de tre nyckelaktörerna kan samarbeta friare än idag; socialtjänsten föreslås därför givas en rättighet att i vissa fall lämna ut uppgifter till polisen om unga under 21 år som kan befaras hamna i allvarligare kriminalitet. I dag gör sekretessregler att detta inte är möjligt. Vikten av att fler lokala närpoliskontor öppnas, särskilt i utsatta områden; dessa närpoliser har som främsta syfte att synas, skapa kontakt med och förtroende hos medborgarna samt givetvis arbeta brottsbekämpande. Dessutom blir de en mycket viktig samarbetspartner för det sociala insatsteamet. Och avslutningsvis vikten av att kriminalvården bättre stödjer och motiverar de som vill lämna gängen; kriminalvården i samarbete med andra myndigheter, kommuner och andra aktörer måste bli bättre på att underlätta för dem som vill bryta sin kriminella bana.

Med glädje kan jag konstatera att Carin Götblad kommit till samma slutsatser som Folkpartiet. Alla ovanstående punkter finns faktiskt med i vårt, av landsmötet antagna, rättspolitiska program (det rättspolitiska programmet hittar du här).

Runt om i Sverige pågår idag ”redan” flera lyckade projekt, när det gäller att stödja unga som är på glid. De senaste veckorna har jag personligen varit i kontakt med två av dessa, Skärholmens nya utredningscentrum och Maria Ungdom Motiverande Intervention (MUMIN). I Skärholmens utredningscentrum arbetar polis, socialtjänst och åklagare tätt tillsammans. Syftet är att ge en snabb reaktion när ungdomar misstänks för brott och att avsevärt korta dagens långa utredningsprocesser. MUMIN-projektet är ett nära samarbete mellan polisen, socialtjänsten och beroendevården. I syfte att tidigt sätta in och ge unga missbrukare vård. Båda dessa två projekt kan uppvisa påfallande bra resultat.

Problemet är att inte många känner till dessa lyckade projekt, och satsningarna på ungdomar skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun och ser väldigt olika ut. Därför är införandet av en gemensam nationell strategi för att stödja dessa ungdomar oerhört viktig (med det inte sagt att man inte måste ta hänsyn till de lokala faktorerna).

Avslutningsvis vet jag att Carin Götblad också ser tvångsåtgärder som t ex drogtester, vid sidan av allt annat, som en viktig del av verktygslådan för att rädda unga från missbruk av droger och annan kriminalitet. Detta är det också lätt att hålla med om.

Mer om rapporten finner du exempelvis i SvD och DN.

Kommentarer

db sa…
Allt detta är fullkomligt meningslöst. Så länge det finns en drogmarknad värd hundratals miljoner som bara väntar på att någon kommer och håvar in pengarna så kommer någon att göra det. Så länge detta måste ske i hemlighet så att det enda sättet att lösa konflikter är med våld så kommer det bli våld. Ingen närpolis eller socialtjänst kan ändra på det mer än de kan hindra solen från att gå upp.
dopad sa…
Förbud skapar marknader, ta bort marknaden (legalisera under kontroll) så kommer många som sysslar med att spärra in folk och kontrollera förbud, att bli arbetslösa.

Legaliserar man under kontroll så finns det också resurser till och hitta folk på glid mycket tidigare i åldrarna, också det kommer få ner behovet av arbetskraft inom sektorn.

Vill verkligen personer som jobbar i sektorn ha mindre och göra? Eller är man rädd om sitt jobb
Jan Rejdnell sa…
Johan för en gång skull - på länge är vi överens. Förslagen som länspolismästare Carin Götblad lagt fram är i stort sett bra men det finns avsteg!
Föräldrastödet är otroligt viktigt. Samarbete skall inte bara ske mellan myndigheter utan att föräldrarna står i centrum för all informationsgivning och beslutsfattande om det rör barn dvs under 18 år.
En polis är en polis och vill ha alla verktygslådor att leka med i hela världen. Det du som politiker som skall säga nej då den personliga integriteten på ett otillbörligt sett hotas.
Tvångsåtgärder som t ex drogtester, vid sidan av allt annat, skall inte ingå i hennes verktygslåda!!!!!
Lästips: Det finns en rapport som heter ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån” av ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som påvisar de enorma samhällsvinster som kan uppnås om vi ser till att samordna tidiga insatser kring barn och unga.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018