Avskaffa rättspsykiatrin

Idag var jag på besök i Sundsvall och Härnösand. Jag hade flera bra möten med företrädare för kriminalvården, psykiatrin och socialtjänsten. Vi pratade om säkrare fängelser, bättre vård, omsorgen om de mest sköra inom psykiatrin och hashvågen bland unga i Sundsvall. Rätt blandade ämne alltså.

På den rättspsykiatriska avdelningen i Sundsvall gick vi dessutom igenom argumenten och tillvägagångsätt om det blir som jag vill - att vi avskaffar rättspsykiatrisk vård som påföljd. Vårt land är unikt i vår del av världen när vi i domstol dömer människor för brott trots att de inte vet vilken planet de befinner sig på. Här krävs en anpassning till mer av humanisim. Rimligare är att alla som vet vad de gjort döms till fängelse och där ges kvalificerad psykiatriskvård. Den som efter avtjänat straff trots allt är farlig för samhället ska kunna omfattas av en s k samhällsskyddsåtgärd och kommer därmed fortsätta att vara inslåst så länge det av läkare anses nödvändigt.

Frågan om hur vi skall hantera psykiskt störda lagöverträdare är svår, men det krävs förändringar. Mitt mål är att Folkpartiet liberalerna skall ha ett färdigt förslag så att vi snarast möjligt efter valet kan sätta igång med reformarbetet.

Kommentarer

Började på en kommentar men den blev så lång att den fick bli ett blogginlägg istället. Du hittar den här: http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/03/svensk-myndighetskontroll-johan-pehrson-presenterar-nya-repressiva-forslag
Civilisten sa…
Hur tänkte du nu?
I hjärnan på Johan....den repressiva maskinen ångar på.

Jag förstår inte vad det är du vill åstadkomma?
Jan Rejdnell sa…
Ännu en rättsprincip som öveges!
Vem skall nu bedöma vem som skall sitta inspärrad efter rättspsykiatrisk vård?
Ni verkar inte ha ordning på rättsprinciperna. Michael och Jan bara tuggar på. Inte alltid så sammanhängande faktiskt.

Det är idag Sverige som avviker med principen jämfört med andra jämförbara länder. Vi dömer nämligen icke tillräkneliga i domstol. Det bör vi sluta med.

Däremot ska andra dömas (eller frias såklart) för sitt brott och avtjäna det i fängelse med psykiatrisk vård när så behövs.

Det finns till och från rätt tragiska enskilda fall då bristerna i dagens system blir övertydliga.

I utredningen gällande detta var alla partier i Riksdagen överens. Då brukar det inte anses som särskilt extrema åsikter.
Ordning på rättsprinciperna vill jag nog påstå att vi har, såväl de existerande som de vi verkar för. Till skillnad mot dig så har vi även en liberal syn på dessa och hur samhället ska agera i sin myndighetsutövning mot enskilda. Du har det enklare i debatten eftersom du valt att föra en linje vars svar och lösning på befintliga problem alltid handlar om hårdare tag och längre inlåsning. Repressivt är inte synonymt med konstruktivt Johan! När det gäller t.ex narkotikafrågan så måste väl även du känna till hur framgångsrika man varit i Portugal med den nya drogpolitik som antogs där 2001? Efter legaliseringen som då skedde avseende eget bruk oavsett narkotikasort har alla siffror blivit väsentligen förbättrade Om målet för narkotikapolitiken ska vara att så få människor som möjligt ska bruka narkotika så kanske det också vore klokt att ta till sig även av sådana rön som går tvärs emot en tidigare uppfattning, om dessa innebär att målet uppfylls på ett bättre sätt? Det kan ju inte vara ett självändamål att kriminalisera människor. Om hur man gjort i Portugal kan du läsa här http://bit.ly/b2Jxcr
Jag har nu sammanfattat inställningen hos dom som vidhåller att vi ska fortsätta med den repressiva svenska narkotikapolitik som vi nu fört i många år. Deras inställning och deras argument för varför de anser att detta är bra kan kort sammanfatts ungefär så här:

1. Den repressiva politiken har varit synnerligen framgångsrik vilket visas av att.... här presenteras i allmänhet siffror som visar att vi i Sverige inte röker så mycket hasch som vad man gör i det övriga Europa. För detta argumenteras också med betydande kraft.

Sedan tycks det, om man lyssnar på ledande företrädare, även vara ungefär så här:

2. Narkotikaproblemet i landet är nu så stort att extraordinära insatser måste vidtagas. Det krävs som exempel (och då enbart för att möta de akuta problemen) ett stort tillskott av narkotikahundar på våra skolor.

Situationen är vidare så extremt svår att vi beslutat frångå alla principer vi någonsin haft (och dessutom FN:s barnkonvention) för att omedelbart kunna låta polisen få rätt att drogtesta barn utan att föräldrarna lägger sig i.

Inte vet jag men jag får liksom inte riktigt ihop det där?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018