Fördubbla strafftiden för unga mördare

Hovrätten i Göteborg fastställde domen för mordet på en 16-årig flicka utanför Borås i augusti förra året. Detta tragiska fall handlade om en 17-årig pojke som våldtog och dödade en 16-årig flicka efter en fest. Enligt domstolen ska han ha sparkat flickan huvudet, våldtagit henne och sedan släpat ner henne till en bäck där blev liggande med ansiktet i vattnet. Den unga mannen döms till tre års sluten ungdomsvård.

Detta är ett exempel på att gällande rätt inte är rimlig. Vi måste ändra lagen så att unga som döms till sluten ungdomsvård för grova brott ges den dubbla tiden. Den nya halvan skall inbegripa eftervård i hemkommunen efter avtjänat straff. Denna tid kan inbegripa fotboja när så behövs. Personer i denna ålder som våldtar och mördar måste ramas in rejält efter ett frisläppande. Dagens insatser under inlåsningen blir inte sällan bortkastade när den unge efter avtjänat straff kommer ut i frihet. Återfallsfrekvensen är idag oacceptabel. Detta är ett vallöfte från Folkpartiet liberalerna. Regeringen kan inte vänta längre.

Kommentarer

Mord och inga visor!

Men Johan, varför ska just unga ha långa straff i sådana fall? Och, begås det verkligen färre mord och våldtäkter om straffen är hårdare?

Straffen tjänar ju ett syfte, inte tu tal om saken, men innebär en fördubbling av strafftiden (och därmed en ökning av kostnaden) verkligen en sänkning av andelen brott?

Och minskar långa straff andelen återfallsförbrytare? Jag är ju inte lika insatt i frågan om brott och straff som du.
Anonym sa…
Det gammaltestamentliga "... öga för öga ..." skulle innebära dödsstraff för mord. Eftersom vi i humanitetens namn inte håller oss med dödsstraff så vore livstid det "naturliga": ett liv för ett liv.

Nuvarande strafflängder på ett par år hit eller dit stämmer illa med almänhetens rättskänsla även om det finns kriminologiska skäl för dem. Personligen kan jag tycka att det känns som en skymf mot den döda att utdöma straff på en handfull år för mord. Även när det gäller unga brottslingar.
Det finns en betydande målkonflikt. Generella regler om påföljd ska möta brottslingens individuella behov. Min tanke är att den nya lagstadgade eftervården skulle innebära att vi säkrar att goda insatser under ett år eller tre på institution inte blir bortkastade när den unge kommer ut i samhället igen. Detta blir ett krav på främst det offentliga att ge ett fortsatt stöd för att förhindra ny brottslighet. Fler måste i frihet efter ett straff förhindras att falla platt till marken - igen.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018