Tryggare kan alla vara?

Dagens NTU (Nationella Trygghetsundersökningen) från BRÅ signalerar att tryggheten och förtroendet för rättsväsendet har ökat något samtidigt som utsattheten för brott har minskat sedan mätningarna inleddes 2006. Det är en utveckling som i huvudsak går åt rätt håll, men tyvärr inte för alla.

Den färska undersökningen visar att såväl utsatthet för brott som upplevd känsla av otrygghet är omfattande för personer som är ensamstående med barn. Här utsätts mer än dubbelt så många för misshandel, hot eller sexualbrott jämfört med befolkningen i stort. Det är kanske därför inte heller så konstigt det också är en förhållandevis stor andel av dessa människor som känner sig otrygga och oroar sig för att utsättas våld eller för t ex bostadsinbrott. Den sociala utsattheten består således föga förvånande ända in i kriminalstatistiken.

Det finns samtidigt skäl att oroa sig för brutaliseringen av samhället. Enligt statistikuppgifter från akutmottagningar i Stockholm och Göteborg har t ex misshandel och knivöverfall ökat kraftigt de senaste tio åren. Det hjälper då föga att kriminologer försöker påstå att våldsutvecklingen i stort sett är oförändrad från 1990-talet och framåt.

Statistik om brott och upplevd trygghet visar tydligt att få saker är så socialpolitiskt angelägna som att minska brottsligheten och öka tryggheten. Uppdraget är komplext. Fler jobb och generella åtgärder är alltid viktigast tillsammans med fler poliser som arbetar hand i hand med socialtjänst och skola.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018