Varning för rättsäkerheten?

Sveriges Domstolar fick en höjning av anslaget detta år. 150 miljoner. Stora satsningar på polisen leder ofrånkomligt i allafall initialt till fler nya mål i våra domstolar. Handläggningstiderna är ännu allt för långa. Lyfter vi blicken kan vi dock konstatera för få vill bli domare. Lönerna släpar efter för domare släpar efter och deras autonomi har kringskurits med små steg på senare år. Risken är stor att rättsäkerheten blir lidande. Folkpartiet menar att domstolarna särställning i den demokratisk rättsstaten kräver ett rejält omtag vad gäller domarnas uppgifter, själva dömandet, ledningssystem, lönesättning och rekryteringsförutsättningar. Regeringen måste se upp med denna utveckling innan förtroendet börjar raseras. Folkpartiet menar att fler av de bästa juristerna måste bli domare istället för dyra affärsjurister, regeringstjänstemän eller åklagare.

Kommentarer

dopad sa…
En tsunami av lagar
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-tsunami-av-lagar_3741067.svd

Kanske skulle man ta sig en funderare på om det finns någon mening med så helvetes mycket lagar, det finns INGEN idag som klarar av livet utan att bryta en enda lag.

Vad gör alla dessa lagar för människors livskvalitet, är meningen att man hela tiden skall gå omkring med krypande rädsla om man gjort något olagligt?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018