Bättre bakom galler

Den svenska kriminalvården blir allt bättre. Rymningarna minskar (här rapporterat i SvD och MSN). Förra året avvek endast 40 personer från öppna anstalter jämfört med 239 personer 2003. Från slutna anstalter är de än färre, två jämfört med 39 år 2003. Bättre riskbedömingar, mer innehåll i form av arbete, behandling och utbildning bidrar till att fler tar sitt straff - och gör något vettigt under tiden. Dessutom har reglerna ändras så att det är lättare att arbeta med uppmuntran för den som sköter sig på anstalten. Svenskt kriminalvård är inte perfekt, men är allt mer ett föredöme internationellt sett.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018