Klokt om målkonflikter på nätet

Debatten om offentlig reglering av modern kommunikationsteknik är i allmänhet rätt polariserad och i synnerhet är den det när det gäller Internet. Det grävs nästintill skyttegravar när vi debatterar komplicerade frågor om t ex signalspaning, teledatalagring eller buggning.

Jag tillhör dom som menar att storheter som "frihet" eller "integritet" aldrig kan vara samma sak som frånvaro av reglering eller för den delen rätt till absolut anonymitet. Balans är ett bra ord. I det laglösa tenderar människor fara illa.

Idag skriver Per Strömbäck en klok debattartikel i DN om målkonflikter när det gäller ny teknik ur ett viktigt skaparperspektiv.

Bra och balanserat.

Kommentarer

Straycat sa…
Gå med i ett annat parti för du är fan inte liberal i alla fall. Ge tillbaka Folkpartiet till de som VET vad liberalismen innebär. Rätten att få styra över sitt eget liv.
Det vore bra om du berättar hur vi skall komma åt kontokapning, hot, bedrägerier, narkotikaförsäljning eller hur vi värna upphovsrätten på ett vettigt sätt. Du verkar ha grävt dig djupt ner i en av skyttegravarna. Du får desutom faktiskt göra vad du vill med ditt liv, men jag kommer fortsatta att arbeta för att du inte ska kunna skada någon annan - även på nätet. Vad tyckte du om artikeln?
Bo Bengtsson sa…
Vad jag tycker om din artikel?

Ett bra argument att inte rösta på Folkpartiet.

Tackar ödmjukast för ditt erbjudande:
"Du får desutom faktiskt göra vad du vill med ditt liv", undrar bara vad du menar med desutom.
Straycat sa…
Naturligtvis skall det inte vara tillåtet att skada någon vare sig fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt med nätets möjligheter. Upphovsrätten går i mitt tycke inte att jämföras med narkotikaförsäljning, och andra brott relaterade till personlighetsstöld som du radar upp. Det är viktigt att värna om medborgarnas säkerhet och intressen. MEN det blir fel när privata aktörer, med finansiella intressen i ämnet ges en auktoritet att bedriva forskning som endast borde tillhöra en myndighet. Polisen. Jag är liberal och röstar borgerligt, men vi har på grund av rädsla tagit ett säkerhetsmässigt tänkande som inskränker på den enskiljde individens integritet. Vanliga människor börjar plockas ner till blodprov för att dom ser "för muskulösa ut" eller att anti-drogpolitiken agerar ut småpundare och fritidsbrukare (syftar nu på cannabis och lättare droger) istället för att riktas till den organiserade brottsligheten som gör våra städer osäkra. Vi måste besinna oss och tänka efter istället för att agera kraftfullt och kortsiktigt endast pga. röstfiske
Anonym sa…
Det här var en oroväckande, bekymmersam och oväntad attityd för att komma från en rättspolitisk talesperson för ett till namnet liberalt parti.

Visst kan frågor om anonymitet te sig otäcka och problematiska ur överhetens synvinkel, men inte ur den individuella medborgarens. Det är inte en gradfråga - det finns inte lite lagom anonymitet: antingen finns det eller så finns det inte. Finns det inte så finns inte möjlighet att uttrycka obekväma åsikter.

Det överhets- och övervakningsperspektivet du anlagt här är rimligt ur ett rent tjänstemannaperspektiv om uppgiften är att hålla koll på folk. Den uppgiften är inte någon vi som arbetar med informationsförsörjning vill att statsapparaten (eller vilken som helst annan organisation) tar på sig.

Du kan tryggt förutsätta att alla ansträngnigar att försöka åstadkomma en fullständig kontrollapparat över landets medborgare kommer att motarbetas av många liberalt sinnade teknikutvecklare och forskare och att kompetensen är högre på den sidan skranket än på din. Den kapprustningen kommer du att förlora.

Men under tiden kommer det du arbetar för och med leda till beklagansvärda bieffekter - bland dem att respekten för det offentliga samtalet försumpas bland många av oss som skulle kunna bidra till det och att många - ur din synvinkel mindre angelägna - röster tystnar av rädsla för att någon i kontrollapparaten ska kunna belägga dem med inopportuna åsikter eller bekantskaper.

Samtidigt kommer inte din trål fånga de fula fiskar du verkligen vill ha: den teknologiska utvecklingen som rundar kontrollapparatens kommer givetvis komma i bruk snabbare hos hängivna våldsverkare än för vanliga medborgare. Vill du fånga våldsverkare effektivt får du finna på andra sätt än att sätta hämsko på de samtal vi redan för medborgarna emellan.


Din attityd är en hundvissla till dem som vill ha hårdare tag, kommer att inte kunna leda till effekter mot det verkligt skadliga, men kommer ha breda skadliga effekter.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018