Utökad kamp mot människohandeln

Människohandeln är vår tids slavhandel. Människor köps och säljs och tvingas in i prostitution, tiggeri och slavarbete. Genom dagens presenterade lagrådsremiss, gällande ett förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, trappar vi upp kampen mot denna fasansfulla brottslighet.

Lagrådsremissen var mycket efterlängtad och är ett stort steg i rätt riktning i kampen mot denna kriminalitet. Förslaget kommer att leda till fler fällande domar för människohandel, då lagstiftningen blir betydligt lättare att tillämpa. Lagrådsremissen innebär även att det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått människohandelsbrott utomlands.

Jag menar dock att det finns ytterligare steg att ta i den svenska lagstiftningen. Idag är det förbjudet att köpa sex, men de som fälls får oftast ganska låga straff. Det är upprörande, särskilt när offret är utsatt för människohandel, eller när köparen har varit särskilt hänsynslös. Därför vill vi i Folkpartiet även införa straffet grovt sexköp.

Dessutom är människohandeln internationell, och inget enskilt land i Europa klarar att bekämpa den på egen hand. Därför är det hög tid att vi skapar en gemensam europeisk polismyndighet med operativt ansvar – ett Europeiskt FBI.

Människohandeln måste bekämpas på alla tänkbara sätt. Detta var ett stort steg i rätt riktning. Nu är det dags att ta flera.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018