Ett samlat grepp kring brottsbekämpning och personlig integritet

Idag har Sverige dömts i EU-domstolen. Anledningen är att vi inte har genomfört direktivet om trafikdatalagring i tid.

Det här är förstås ingen lätt fråga. Polisens möjligheter att sätta dit grova brottslingar måste ställas mot den personliga integriteten. De senaste åren har vi i riksdagen hanterat många ärenden som måste balanseras mellan dessa två mål.

Det är just därför vi i alliansen har valt att vänta lite med trafikdatalagringen. Vi vill ta ett samlat grepp kring den lagstiftning som dels ger polisen effektivare möjligheter, men i längden kan hota din och min integritet. Och därför vill vi inte lägga fram ett förslag som tvingar operatörerna att lagra trafikuppgifter förrän vi har prövat frågan om den personliga integriteten i ett bredare sammanhang. Jag vill ändå vara tydlig med att regler kring trafikdatalagring behövs, och då kan vi också få ordentliga regler kring hur lagringen får gå till och hur uppgifterna ska gallras.

Det är intressant att notera hur vänsterkartellen hanterar denna fråga. V och MP är de som skriker gällast i kören om att den personliga integriteten inte får inskränkas, samtidigt som de visar en nonchalans mot framtida brottsoffers integritet som riskerar kränkas på ett betydligt grövre sätt om polisen inte får effektivare metoder. Thomas Bodström däremot är så ivrig att genomföra teledatalagringsdirektivet att han tagit upp frågan i riksdagen inte mindre än fem gånger bara det senaste halvåret. Vad blir de rödgrönas besked till väljarna?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018