Ungdomssynder och andra chansen

Idag presenterade Beatrice Ask (M) vårt gemensamma förslag om att korta tiderna för unga i brottsregistret (här i SvD och DN). Vi vill att alla unga som döms till ungdomstjänst, ungdomsvård eller böter ska förekomma lika lång tid i brottsregistret. Idag finns en betydande åtskillnad i tid beroende på vad man döms till. Det gör att drivkraften för att ta böter är klart större än jämförelsevis en vårdinsats, då tiden i brottsregistret blir kortare. Olyckligtvis är det dock ofta vårdinsatsen som den unge både har mest nytta och behov av.

Dessutom är tio år en väldigt lång tid. Därför gör vi det nu lättare att starta om efter avtjänat straff.

Det är en viktig reform, lika viktig som det vi gör för att kunna gripa in tidigare mot själva brottsligheten hos unga. Tidiga och tydligare insatser vid brott och mer stöd och vård, vilket gör en andra chans möjlig. Det är en bra sammanfattning av Folkpartiets politik för minskad ungdomsbrottslighet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018