Snyggare poliser på valdagen!

Polisen borde vara ”kungaklädda” på valdagen den 19 september

Vi var många som gladdes åt många och högtidsklädda poliser när kungafamiljen nyligen var på besök i Örebro. Det samma borde möte medborgarna på valdagen den 19 september. Då vi alla myndiga svenskar får rösta, något som miljarder människor i andra länder bara kan drömma om.

Polisen har demokratin Sveriges uppgift att just skydda medborgarna och demokratin. Valdagen vart fjärde år är just en manifestation av vår stola demokrati. För att markera demokratins festdag borde poliserna även denna dag bära blåskjorta, slips och vit skärmmössa.

Dessutom kunde polisen denna dag överväga att vara lite mer generös mot t ex enklare trafikförseelser. Någon kan ju parkerat något fel för att gå in och rösta i vallokalen. En penningbot kunde denna dag istället rendera en reprimand och en önskning om lycka till med röstandet i demokratin Sverige. Det senare är det faktiskt en polis som inspirerat mig om!

Jag ställer idag denna fråga till Länspolismästare Karl Wallin, Örebro län.

Kommentarer

Varför bildades folkpartiet :O

http://sveapartiet.blogspot.com/
Folkpartiet liberalerna har ställt upp i svenska val i över hundra år. Varje generation av partiföreträdare har haft sina utmaningar. När en målkonflikt dyker det dessutom snabbt upp en ny. Socialliberalism är en solid idé om människors frihet. Vi har våra rötter i kampen för demokrati, parlamentarism och frihandel där vi idag besegrat andra ideologiska inriktningar. Svensk liberalism är outtröttlig social reformrörelse. Vi vill motverka sociala klyftor genom att förstärka människors livschanser. Den liberala ideologin har segrat säger vissa, men i Sverige går oppositionen till val under socialistiskt röda fanor.

Vi slår vakt om det öppna samhället. Socialliberalism är dock inte snällism, utan sätter gränser för toleransen. Det gäller självklart yttrandefrihet för att motverka hat, men också religion och kulturyttringar. Därför sätter vi ner foten om t ex burka i skolan. Förtrycket av kvinnor med kulturella förtecken möter vi dock bäst med debatt och dialog. Oavsett det gäller sexualisering av unga kvinnor i medier eller s.k. hedersförtryck.

Kunskap och bildning är både medel och mål. Därför talar vi om fler behöriga lärare, läs- och skrivsatsningar i lågstadiet, tidigare betyg samt fokuserar på ordning och reda. I denna skola ges alla en bättre chans att fånga framtiden. När andra tävlar om att vara ”arbetarpartiet” är vi möjligen Sveriges verkliga kunskapsparti. Alla resor, för en människa eller för en nation, börjar i bildning och kunskap.

Liberalismen tar medborgarskapet på stort allvar. I vårt Sverige tar människor personligt ansvar för sig själva, sin familj och andra. Egenintresset står tillbaka för omsorgen om de utsatta. Ett av världens högsta skattetryck borgar för detta synsätt. I vårt Sverige är det en självklarhet att medborgerliga rättigheter går hand i hand med motsvarande skyldigheter. En värdering som inte sällan provocerar dagens vänsterpartier. När vi ställer krav i skolan, inom socialtjänsten eller för medborgarskap är det för att vi bryr oss. Vi tror att människor som inte känner några förväntningar på sig inte alltid presterar efter sin bästa förmåga.

Plus en hel del till. Och Sveademokraterna?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018