Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Att polisen själva tycker att de är dåliga på att bekämpa den organiserade brottsligheten är något illavarslande (här i DN och SR). Bara fyra procent, av de poliser som besvarat en enkät från Polisförbundet, anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk och endast 15 procent ger kåren godkänt för arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det är alldeles för dåligt.

Nu är dock inte bilden så mörk som polisförbundets undersökning gör gällande. Sedan regeringen under 2008 trappade upp kampen mot den grova organiserade brottsligheten, genom att nio mobila aktionsgrupper inrättades samtidigt som 200 poliser särskilt avdelades för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, har polisen lyckats gripa och lagföra ett 40-tal grova förbrytare som fått domar på sammanlagt 110 års fängelse. Det är bra, men mer kan göras. Och i det har polisförbundets undersökning helt rätt.

I dag har vi 21 självständiga polismyndigheter. Dessa bör ersättas av en sammanhållen myndighet för hela Sverige. Målet är en mer effektiv polis och att själva verksamheten lokalt kan komma närmare medborgarna genom fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott.

Folkpartiet vill också, precis som polisförbundets ordförande Jan Karlsen föreslår, inrätta en nationell operativ enhet mot grova brott – ett svenskt FBI. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet. I en sådan enhet bör också stora delar av Ekobrottsmyndigheten ingå. Vi menar också att penningtvätt ska kriminaliseras, möjligheten att frysa tillgångar vid grova brott underlättas och synen på vapenbrott skärpas.

Avslutningsvis måste vi göra mer för att förhindra rekryteringen till de kriminella gängen. En polis som inte syns i vardagen och endast kommer med repression vid brott skapar ingen tillit. Att öka polisens närvaro bland medborgarna och bygga upp ett förtroende med ungdomar, socialtjänst, skola och föräldrar är därför oumbärligt. Därför är satsningarna på närpolisen så viktiga.

Ökad samverkan mellan polisen och socialtjänst eller andra kommunala aktörer krockar dock i dagsläget med sekretessregler. Vi vill därför, återigen precis som Karlsen, se över reglerna för att öppna för en bättre samverkan mellan myndigheterna, samtidigt som den personliga integriteten tydligt värnas.

Genom att ge bra villkor till våra barn värnar vi deras framtid och investerar i trygghet. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det gått fel. Folkpartiet fortsätter att sätta rättspolitiken högt på dagordningen eftersom den är en kärnuppgift för staten och en förutsättning för vår demokrati.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018