P3 Granskning

Idag debatterade jag mot Mehmet Kaplan (MP) i P3. Debatten var en del i programmet P3 granskning som undersökt det låga förtroendet, bland unga i förorten, mot polisen.

För Folkpartiet är de förebyggande åtgärder själva nyckeln till både ökad trygghet och att skapa ett högt förtroende för rättsväsendet i stort, och polisen i synnerhet.

Mer direkt handlar det dock främst om att skapa en mer närvarande polis. En polis som inte syns i vardagen och endast kommer med repression vid brott skapar ingen tillit. Att öka polisens närvaro bland medborgarna och bygga upp ett förtroende med ungdomar, socialtjänst, skola och föräldrar är oumbärligt. En närvarande, delvis dialoginriktad, polis ökar förtroendet.

Unga gärningsmän har vidare inte sällan en gång själva varit brottsoffer. Den onda cirkeln med brott måste brytas. Därför vill vi prioritera stödet till unga brottsoffer genom stödcentrum där polis och socialtjänst jobbar tätt tillsammans med fokus på insatser för brottsoffret. Vi vill att det ska finnas stödcentrum för unga brottsoffer i varje kommun. Det är även viktigt med särskilda insatser för unga gärningsmän: vi vill se fler utredningscentrum för unga gärningsmän runt om i landet.


Mer om vår politik på detta område här.
Och mer om programmet här.

Kommentarer

dopad sa…
Det är säkert så att FP vill jobba för en bättre dialog med ungdomar, men det är absolut inte vad du förespråkat.

Du har själv nämnt flera gånger att du använder Polisens argumentation som stöd för att införa hårdare kontroller.

Tänk om du också kunde börja prata med de som drabbas av dessa kontroller, hur de upplever kontrollerna och vad det skapar för känslor mot samhället.

Det är extremt svårt och prata gott om FP, att FP vänder sig till liberala väljare med tanke på dig och dina åsikter.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018