Underlätta för brottsoffren

Att utsättas för brott sätter ofta djupa spår. Att bemöta varje brottsoffer med respekt, förståelse och erkännande borde vara en självklarhet. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först. Här finns dock fortfarande mycket att förbättra. Vi måste exempelvis öka förståelsen för och stödet till brottsoffren. Och vi måste göra det enklare för brottoffer att få hjälp. I Alliansens rättspolitiska rapport presenterade vi många bra förslag på detta område. Även fast vi från Folkpartiets sida gärna hade gått en bra bit längre.

Idag tillsatte även regeringen en utredning som ska se över brottsskadelagen. Det är mycket bra. Det är inte rimligt att brottsoffer ska behöva vänta så länge som i dag på att få ut skadestånd. Ett sätt att snabba på processen är därför att staten förskotterar utdömt skadestånd och sedan kräver in det av den dömde eller försäkringsbolag. Barn som bevittnar våld inom familjen ska dessutom bedömas som brottsoffer fullt ut. Vi menar att dessa barn inte bara ska bedömas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen utan även enligt brottsbalken. Vi menar också att dagens regler om brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld måste ses över, så att den förälder som har misshandlat den andra föräldern inte behöver godkänna ansökan. Det är därför glädjande att utredaren bland annat ska se över just dessa frågor.

Regelverket bör utformas på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt för brottsoffret att tillvarata sina rättigheter. Brottsoffrets rättigheter ska alltid komma först.

Här i DN och SvD.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018