Nu stärker vi rättsväsendets muskler

Genom den historiska satsning som vi idag gör på vårt rättsväsende kan vi bidra till att Sverige blir ett tryggare land att leva i. Vi tar ett helhetsgrepp kring rättskedjan och stärker polis, åklagare, domstol och kriminalvård med 4 miljarder kronor. Vårt vallöfte om 20 000 poliser kommer nu att infrias och polisen kan både bli synligare och effektivare. Fler brott kommer att upptäckas. Fler brott kommer att klaras upp. Fler brott kan förebyggas. Folkpartiet liberalerna har länge markerat att rättsväsendets myndigheter måste ha en särställning i samhällsbygget. Detta blir nu tydligt i praktiken.

I budgetpropositionen föreslås för Riksdagen ett tillskott till rättsväsendet på ytterligare sammanlagt 4 miljarder kronor i år och nästa år. Redan under 2009 föreslås ett extra tillskott om 1,4 miljarder kronor och för 2010 höjs den årliga ramen till rättsväsendet med nära 2,6 miljarder kronor.

Det innebär att rättsväsendet under mandatperioden får en permanent höjning av det årliga anslaget på över 5 miljarder kronor. Utöver detta har rättsväsendet under 2008 och 2009 fått engångsvisa tillskott om närmare 2,5 miljarder kronor.

Kommentarer

Bo Bengtsson sa…
Att polismästaren ska behöva krypa ut på gatan för att söka hjälp, ska förhoppningsvis avhjälpas med nedan kraftiga satsning
Johan P skriver trosvisst:
- Genom den historiska satsning som vi nu gör på rättsväsendet kan vi bidra till att Sverige blir ett tryggare land att leva i. Vi tar ett helhetsgrepp kring rättskedjan och stärker polis, åklagare, domstol och kriminalvården och infriar därmed vårt löfte om 20 000 poliser år 2010.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018