Egenmakt i domstol

Igår beslutade Riksdagen att stärka den enskildes ställning i rättsprocesser. Till detta sa nej-koalitionen s, v och mp nej.

Folkpartiet liberalerna menar att det är värdefullt att låta människor ha mer makt. På så sätt är detta en ideologisk frågeställning. Som enskilda ska vi kunna påverka också handläggningen och ha så kallat partsinflytande i domstolsprocessen.

Det handlar om möjligheten för enskild att skriftligt ansöka om en förtursförklaring. Det är domstolschefen som själv eller på delegation ska besluta detta. Det går inte att överklaga.

Det är självklart att detta väl inte är lösningen på utmaningarna för något rättsväsen i hela världen, men det är en del som kan förbättra och öka inflytandet för enskilda i Sverige. Vi är väl medvetna om att handläggningstider och kvalitet i domstolen avgörs av vilken organisation man har, vilken utbildning man har, vilka processrättsliga regler man har, vilken resurstilldelning som görs och vilket ledarskap som finns. Detta sammantaget avgör om vi får en bra domstolsprocess som är snabb och har hög kvalitet.

Det finns flera former av reparativa åtgärder för att motverka för långa handläggningstider i en rättsprocess, men samtliga är fokuserade på när skadan redan inträffat. Europarådet ser positivt att vi nu inför en möjlighet till att förebygga, att stämma i bäcken.

Det är s. v och mp emot. En rätt för den enskilde.

Här kan du se debatten i Kammaren live.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018