Högsta domstolen hjälper tjuvligorna

Idag har Högsta domstolen meddelat att ännu mer ska kunna stjälas utan att det ens kallas för stöld. Beloppsgränsen för snatteri höjdes nämligen med ett klubbslag från 800 kr till 1000 kr. Se mål B 5097-08. Motiveringen är en praktisk anpassning till konsumentprisindex. Tjuvarna jublar. Handlarna gråter.

Det stjäls för enorma belopp i handeln varje år. Oftast stannar brottet vid rubriceringen snattteri vilket innebär en väsentligt annan påföljd och möjlighet till ingripande jämfört med stöld. Det är redan idag kanske ett på tusen s k snatteribrott som leder till påföljd - sannolikt ännu färre.

Brottsrubriceringen snatteri i handeln driver indirekt på för en onödigt hotfull miljö för personalen, det innebär högre priser för konsumenterna och det innebär att förstagångstjuvar, stöldligor och kleptomaner lättare kan fortsätta sin brottsliga bana.

Högsta domstolen dom idag måste leda till att regeringen skärper lagstiftningen. Sverige måste frångå den automatiska rättstillämpningen och istället gradera allvaret vid alla stölder till omständigheter i det enskilda fallet.

Annars kommer allt fler börja med en nål och sluta med en silverskål. Annars kommer allt fler utländska ligor lockas till Sverige för att systematiskt begå stöldbrott i handeln.

Ingen är vinnare. Alla är förlorare.

Kommentarer

Anonym sa…
Skärpning Johan! Varje person som har läst samhällskunskap på högstadienivå vet att Högsta domstolens roll är att tolka lagarna, inte hitta på egna lagar och påföljder. Jag kan inte se att HD har gjort något fel i detta fall, eller menar du att det är rent principiellt fel att ett straffbelopp ändras i linje med den allmänna inflationen? Att säga att Högsta domsolen "hjälper tjuvligorna" framstår enbart som grovt populistiskt. Det är ni politiker som bär ansvar för daltandet med brottslingar, så ta eget ansvar istället för att skylla på domstolarna!
Verkligen. Du har rätt i sak i början. Rubriken är medvetet provokativ. När det dock råder brist så vägledning så måste Högsta domstolen fylla ut rätten i laglig mening. Det är de politiker som biter sig fast vid snatteribegreppet som hjälper tjuvligorna. Dit hör inte jag som jag hoppas du inser. Din kommentar om "ni politiker" är lite väl generaliserande.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018