In med politikerna i polisbilen

Insynsutredningen har i dag presenterat delbetänkandet Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor (SOU 2009:72). Den föreslår bl.a. en tydlig reglering som gör det möjligt för våra brottsbekämpande myndigheter att låta journalister, politiker, studerande och andra utomstående följa myndigheternas praktiska arbete. Med tystnadsplikt så klart. Det gäller inte minst känsliga uppgifter i samband med att människor grips i inte alltför sällan rätt snaskiga sammanhang. Detta är viktigt. Polisen har ett unikt vålds- och tvångsmonopol. Detta måste dock kunna granskas effektivt av oss som stiftar dess lagar.

Utöver marginella förändringar vad gäller den s.k. förundersökningssekretessen berörs också frågan om det bör införas begränsningar i allmänhetens rätt att ta del av bilder på döda personer eller personer med allvarliga synliga fysiska skador när sådana bilder ingår i ett förundersökningsprotokoll. Den frågan har aktualiserats tydligt med tanke på spridningen på Internet av de s.k. Arbogabilderna. Utredningen bedömer att det redan i dag finns möjligheter att i rimlig utsträckning skydda enskilda brottsoffer eller deras anhöriga från spridning av sådana bilder. Inga författningsändringar behövs därför.

Detta är således en bredsida till rättens ordförande för domstolens bedömningar vid denna och andra rättegångar. För vem kan tycka att spridningen av sådana bilder är bra? Varför kränka brottsoffer ännu mer via nätet? Nu kommer vi snart att få en mer sansad praktisk balans mellan offentlighet och integritet. Två viktiga liberala mål, men som ofta är ofta på total kollisionskurs.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018