Den 11 september

Idag är det årsdagen av attackerna mot det amerikanska folket genom bland annat ödeläggelsen av stora delar av Manhattan i New York samt därmed ett medvetet massmord på oskyldiga män, kvinnor och barn. Attacken var extremt välplanerad av människor med enorma ekonomiska tillgångar. Tusentals människor dog. Tragedin och traumat lev än.

En milstolpe i terrorismens historia var satt. Liknande spektakulära och vansinniga attacker har gjorts i London och Madrid. Fler har planerats men stoppats. Bara i EU uppgick förra året den totala siffran av planerade och/eller genomförda terroristattacker i EU-länder till 515 stycken.

När slutar kriget mot terrorismen? Det är en fråga som ibland dyker upp. Aldrig är svaret. Terrorismen är i storts sett lika gammal som krigen och mänskligheten. Våld eller samtal har alltid varit mänsklighetens motpoler Vi kan ha en nollvision, men fundamentalister och våldsideologier har funnits i årtusenden. Ur envälde och diktatur har världens demokratier rest sig. Moderna liberal demokratier kämpar idag för en bättre värld sida vid sida. EU, G 20, FN och andra organ är arenan för kampen för en bättre värld för alla.

Hoten från extremister och galenpannor, som ofta huserar i stater i förfall, kvarstår. Det finns de som inte vill ha den liberala demokratin som ledstjärna i världen. Dess värderingar omöjliggör inte sällan det totalitära eller kanske religiöst fundamentalistiska styret. Den vansinniga utopin är målet för galningar och människor i desperation som söker något annat.

Vägen till en tryggare värld går genom långsiktigt arbete mot fattigdom, okunskap, miljöhot och för demokrati och fred. Detta står inte i motsats till att dagens demokratier faktiskt inte bara har en rättighet och utan också en skyldighet att försvara sig med tvångsmedel, informationsinhämtning och ytterst våld. Därför tillåter vi liberaler buggning, signalspaning och annan typ av informationsinhämtning. Inte sällan i tätt samarbete med andra demokratier. Ett arbete som självklart ska balanseras av skyddsmekanismer för integritet och rättsäkerhet.

Idag tänker i alla fall jag på alla oskyldiga som dödats i terrorismens spår. Vi kan hedra dem genom att ständigt försöka att se till att så få som möjligt drabbas igen - på så väl kort som lång sikt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018