Gissel med bluffakturor

Så här inför sommaren kan det bli många bluffakturor som hamnar i företagens brevlådor.

Den kriminella verksamheten med bluffakturor drabbar många företag. Den brukar kunna öka under sommaren då många vikarier är på plats. Varje år omsätter dessa systematiska bedrägerier stora belopp. Enligt beräkningar från Svensk Handel rör det sig om närmare en miljard kronor.

Små företag drabbas oproportionerligt mycket hårdare än stora företag av bluffakturor: dels är beloppen av större betydelse, dels har man svårare att hävda sin rätt eftersom man i regel inte har tillgång till juridiskt stöd i samma omfattning som ett stort företag. Även om det drabbade företaget kan hävda sin rätt efter att ansökan lämnats till Kronofogdemyndigheten skadas offren i och med att kreditupplysningsföretagen omedelbart publicerar uppgifterna. För ett litet företag kan det vara förödande att hamna på en lista över dåliga betalare. Detta känner bedragarna till och utnyttjar i utpressningssyfte. Många väljer i det läget att betala bedragaren. Till skillnad från fysiska personer skyddas inte småföretagare i lagstiftningen mot denna typ av kriminella angrepp.

Jag menar att vi under nästa mandatperiod behöver vidta nya åtgärder för att komma åt detta gissel. Det handlar dels om ett starkare myndighetssamarbete, men förändringar i brottsbalken, så att dessa kriminella lättare kan fällas för t ex bedrägeri, ska inte uteslutas.

Nerikes Allehanda skrev häromdagen om fall med bluffakturor där gärningmännen faktiskt fällts. Det är tyvärr dock lite för ovanligt idag. http://na.se/nyheter/2.2212/1.840401-skarpt-straff-for-bluffakturor

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018