En effektivare polis

Idag (DN) presenterades två rapporter om polisen bristande effektivitet. De har rätt i allt väsentligt, Den ena är från ESO, Expertgruppen för studier i Offentlig ekonomi, och den andra från Riksrevisionen. Både framstår vid en snabb översikt som välskrivna, men samtidigt lite oprecisa.

Det finns flera orsaker till polisens ineffektivitet.

För det första har vi en lagstiftning som innebär att polisen inte kan sätta stopp för återfallsförbrytare och livsstilskriminella. Massor av brott som begås – och som faktiskt klaras upp - leder i praktiken inte till någon långsiktigt förändring i beteendet. Gärningsmännen blir varken rehabiliterade eller inkapaciterade. Här krävs skärpt syn på stölder, återupprepad brottslighet såsom t ex olovlig körning, penningtvätt m m. Den som gång på gång begår brott behöver en längre tids inlåsning och hjälp med att avbryta sin kriminella beteende. Brott som idag med en enkel brottsekvation lönar sig måste få en annan funktion med ökad upptäcktsrisk eller skärpt straff. En del av detta berörs av den på gående Påföljdsutredningen.

Polisen har för många kringuppgifter. Den senaste verksamhetsutredningen bör omsättas i politiska beslut. Vi kan effektivisera ytterligare i gränssnittet polis/åklagare. Datoriseringen måste nästa år ges fullt genomslag hos polisen ute på gatan eller på brottsplatsen.

Polisen är bra, men det krävs experter också. Dagens svenska rekord i antal poliser är bra. Nu krävs breddad kompetens. Ska man lösa grova brott kräv inte bara poliskompetens utan psykologer, matematiker, sociologer, jurister, ekonomer och andra experter. Här behövs en breddning. Den redan idag internationellt set väl utbildade svenska polisen bör få sin utbildning formellt akademiserad såsom den är för socionomer och sjuksköterskor.

Polisen är fel organiserade. Det finns 21 myndigheter med exakt samma uppgift. Tills rätt nyligen gällde att dessa skulle tillåtas blomma ut efter egen lust och vilja. På senare år har vi försökt strama upp verksamheten och styra den bättre, men det är fortfarande egna myndigheter. Vi behöver en enmyndighet och en kraftfull nationell enhet som bekämpar grova brott över hela landet där polisen lokalt inte har tillräckliga resurser.

Fler poliser måste systematiskt frigöras från enkla bevakningsuppdrag. Idag går det åt för många poliser som skulle kunna utreda brott till att bevaka Vasalopp, kungliga bröllop och annat. Polisen verkar inte självt vilja använda Beredskapspolisen som finns redo utan satsar istället på att värna Hemvärnet. Mig spelar det ingen roll vem vi egentligen använder för enkla bevakningsuppdrag, men det är för många välutbildade poliser som idag får lägga sin tid på att i praktiken bara stå och glo.

Nu ska vi ta till oss dagens rapporter. Dom också. Fortsatta reformer med inriktning enligt ovan väntar svensk polis efter valet.

PS. Uppklarningsprocenten har förbättrats och förtroendet för svensk polis har ökat på senare år. Därmed har vi börjat vägen mot en effektivare polis.

Kommentarer

Vakna ögon sa…
Du har rätt Johan i punkten om polisens syn på beredskapspolisen.
Man kan konstatera att polisen lägger ner mer energi och resurser för hävda hur dyrt beredskapspolisen är. Att deras egna lösningar för att hindra beredskapspolisen används för de "enklare" arbetsuppgifterna och som kräver polisens rätt att använda sin myndighetsutövning (vilket de inte får eller kan delegera ut hur som helst och definitivt inte till HV) Att polisen själva ska stå och hänga är en fruktansvärt slöseri på skattemedel (tänk på polisens dåliga ekonomi) och inte minst när dessa skulle kunna klara av sin kärnverksamhet vilket de har en skyldighet att utföra. Polisen är dyra i drift idag och de kommer att bli mycket dyrare i drift när polisen har en doktorshatt i stället för båtmössan.
Lev liberalt sa…
Flera poliser och färre byråkrater tack

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018