Gå till Kumla. Gå direkt till Kumla.


Idag invigde jag två nya avdelningar på Kumlaanstalten. Om ett par år är de sista moderniseringarna klara på anstalten och verksamheten då kan ta emot sammantaget 500 intagna. Bra lokaler och engagerade medarbetare inom kriminalvården är avgörande för en bra verksamhet. Målet är att skapa en kriminalvård som alltid utgör en vändpunkt i den kriminelles liv – inte en ändpunkt.

Svensk kriminalvård slår nu rekord i arbete, behandling och utbildning. Viktiga saker för en kriminalvård värd namnet. Men massor återstår vad gäller mer av samverkan, bättre utslussning och fortsatta kvalitetsförbättringar i basverksamheten..

Det som också är bra med Kumla är att anstalten ligger mitt i Sverige. Det underlättar förutsättningarna för besök och permissioner. Därmed skapas än bättre förutsättningar för återanpassning för de intagna.

Det är ett mysterium att oppositionen så gärna vill öppna stora nya anstalter i Norrland. Det försvårar socialpolitiska ambitioner. Dessutom skulle det innebära en betydande svårighet när det gäller att rekrytera medarbetare. Tanken att använda kriminalvården för regionalpolitik avslöjar en trist människosyn och ett dåligt självförtroende att skapa drivkrafter för tillväxt i hela vårt land.
Foto: Jonas Malm

Kommentarer

dopad sa…
Det absolut bästa insatsen man kan göra för landet alla kategorier är att avkriminalisera brott där det SAKNAS brottsoffer.

Endast krig är mer destruktivt för ett samhälle, krig kan ju som bekant skicka tillbaka ett land 50 år på nolltid.

Medans vi lägger stora resurser att kontrollera människor, drar liberalare länder förbi och det går FORT. Länder med bättre konkurrens, mindre hinder, flexiblare arbetsmarknad och så vidare. De satsar också hårt på skolan och fokus ligger då KUNSKAPER, inte kontroll.

Vi i Sverige verkar mest ha pengar för för mer kontroll, pengar som har negativ inverkan på utveckling.
dopad sa…
Reducing Death, Disease, Crime, Costs & Addiction by Ending Drug Prohibition.
http://vimeo.com/9150947

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018