Fler poliser i Örebro län

Folkpartiet och regeringens satsningar på fler poliser ger resultat. Så har har det te x blivit för oss som bor i Örebro län. Enligt polisen själv.

Samtliga nyutbildade poliser arbetar nu i den yttre verksamheten, förutom de som vid varje tidpunkt genomgår utbildningstjänstgöring på utredningssidan. Utbildningstjänstgöringen har utökats från 4 till 6 månader och syftar till att man ska öka kompetensen i samband med förstahandsåtgärder på en brottsplats etc.

Bland de många positiva effekterna av det ökade antalet nyutbildade poliser som kommit till polisen i Örebro län kan man nämna några exempel:
• Fler poliser i yttre tjänst gör att vi har kunnat öka synligheten på till exempel platser där brott brukar begås eller där missbruk sker, och vi har även snabbare kunnat ta oss an under- rättelseuppslag och andra tips om att brott begås eller befaras inträffa.
• Ökade insatser i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet, och motverkan av nyrekrytering bland ungdomar till kriminell verksamhet, har också kunnat ske. Liksom att vi kunnat genomföra fler riktade satsningar mot ungdomars bruk av alkohol och narkotika.
• En utbyggnad av lokalt förankrad polis har möjliggjorts och har i ett första steg införts inom stadsdelen Vivalla, där åtta poliser stationerats i området. Vivalla är ett av de mest brotts- belastade bostadsområdena inom Örebro län.
• Antalet trafikkontroller har generellt sett ökat och har bland annat uppmärksammats i media då journalister och allmänhet märkt att fler poliser helt enkelt är synliga och tillgängliga på gator och torg.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018