Straffrabatt för den som talar sanning

Ska grovt kriminella som skvallrar på sina medkumpaner få kortare straff? Det är frågan som ställs i dagens Studio 1.

I dagsläget får man rabatt för att man begår många brott. Jag tycker att det är rimligare att få rabatt för att man talar sanning och hjälper polisen. Mitt svar på frågan är därför JA. Det är ett ställningstagande jag hoppas och tror Folkpartiets landsmöte ställer sig bakom om några veckor.

Det finns naturligtvis både för och nackdelar att väga mot varandra. Vi vill ha ett tydligt brottsofferperspektiv i vår politik. Att människor som begår grov brottslighet får ett nedsatt straff kan givetvis ses som ett problem ur den aspekten. Men det är också ett oerhört stort problem idag att misstänkta inte säger ett knyst under utredningarna. I slutändan blir kanske färre grova kriminella dömda, vilket också i slutändan drabbar kommande brottsoffer.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018